Waterspiegel 1 2022: Geothermie en drinkwatervoorziening en zorgplicht in de praktijk
Terug 23 maart 2022

Waterspiegel 1 2022: Geothermie en drinkwatervoorziening en zorgplicht in de praktijk

Waterspiegel 1 van dit jaar is verschenen. In dit nummer brengt Vewin een mini-dossier over geothermie en de drinkwatervoorziening, met interviews met de Algemene Rekenkamer en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Verder drie wethouders die hun ervaringen delen met de zorgplicht voor drinkwater in de praktijk, een interview met Roelof Kruize die afscheid neemt van Waternet en een verslag van de kennismaking van Kamerlid Fahid Minhas met de drinkwatersector.

Nog steeds zorgpunten rondom geothermie

In de aanloop naar de herziene Mijnbouwwet interviews met Boukje van der Lecq en Graciela Jharap van toezichthouder SodM en onderzoekers Alice de Haan en Emmy Bergsma van de Algemene Rekenkamer. Zij lichten hun bevindingen toe over de relatie geothermie/drinkwater/grondwater en de regierol van de overheid. ‘Er zijn verbeteringen zichtbaar, maar ook nog de nodige zorgpunten.’

Gemeentelijke zorgplicht voor drinkwater

Alle overheden in Nederland hebben een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Hoe werkt deze zorgplicht in de praktijk? Voor veel nieuwe raadsleden en wethouders een actuele vraag. Wethouders van Zwijndrecht, Horst aan de Maas en Voerendaal laten zien hoe de zorgplicht drinkwater door de gemeente in de praktijk vorm krijgt.

Roelof Kruize over samenwerking in de waterketen

Na 41 jaar in de watersector heeft Roelof Kruize afgelopen 1 maart afscheid genomen als algemeen directeur van Waternet. Hij was hier vanaf de oprichting in 2006 directeur. Na een evaluatie hebben de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in 2021 besloten de samenwerking binnen dit watercyclusbedrijf voort te zetten en te versterken. ‘Een mooi moment om het stokje door te geven’, aldus Kruize.

Kamerlid Minhas maakt kennis met drinkwatersector

Kamerlid Fahid Minhas (VVD) ging op werkbezoek bij de drinkwatersector en maakte kennis met Vewin en PWN op de productielocatie Heemskerk. Op het programma stonden de agenda voor de drinkwatersector, actuele Haagse dossiers en uiteraard een rondleiding op de productielocatie.

Reactie op regeerakkoord en online talkshow

Verder in dit eerste nummer onder meer aandacht voor de reactie van Vewin op het regeerakkoord. Het coalitieakkoord ziet Vewin als een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Extra inzet van het nieuwe kabinet voor drinkwater in de toekomst is echter nodig.
Tenslotte een verslag met veel foto’s van de online talkshow die Vewin op 2 februari organiseerde over de toekomst van ons drinkwater. Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de drinkwatersector spraken over de uitdagingen waar de sector in de praktijk tegenaan loopt.Tags by dit artikel
Delen via: