Waterspiegel 1: ‘Duurzame balans tussen economie en waterkwaliteit is cruciaal’
Terug 19 april 2016

Waterspiegel 1: ‘Duurzame balans tussen economie en waterkwaliteit is cruciaal’

​Schoon water is de directe randvoorwaarde voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. Voor de drinkwatersector is het dan ook van groot belang om de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater te borgen en te verbeteren. “Nederland is van oudsher een druk land met een hoge bevolkingsdichtheid en veel economische activiteiten, waaronder een zeer intensieve landbouw en veeteelt. In die combinatie ontstaat snel druk op de natuur, door emissies van bijvoorbeeld stikstof en gewasbeschermingsmiddelen. Voor mij is het cruciaal dat wij langs verschillende sporen een duurzame balans vinden tussen economische activiteiten en natuur, en daarmee de waterkwaliteit”, aldus staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam in een exclusief interview in de nieuwe Waterspiegel.
Milieuwoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer Eric Smaling waarschuwt dat nu de Wet Bodembescherming opgaat in de Omgevingswet, het huidige, uitgebreide beheersinstrumentarium dreigt te vervallen. Hij stelt dat drinkwater voorop moet staan bij belangenafwegingen bij de structuurvisie ondergrond en de omgevingswet.
Daarnaast staat er in dit nummer een interview met Sijas Akkerman, hoofd voedsel bij Natuur&Milieu over de noodzaak van doorpakken op het gebied van gewasbescherming en mestproblematiek. Maritza van Assen, directeur van brancheorganisatie Nefyto vertelt hoe de producenten van gewasbeschermingsmiddelen tegenover duurzame gewasbescherming staan. Ook is er aandacht voor het Nederlands EU-voorzitterschap en water dat hier als ‘blauwe draad’ door de prioriteiten van het voorzitterschap loopt.

Lees waterspiegel 1

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht