Waterspiegel 1: Provincies: beschermers van het grondwater en Staatssecretaris EZ steunt Vewin
Terug 7 april 2015

Waterspiegel 1: Provincies: beschermers van het grondwater en Staatssecretaris EZ steunt Vewin

​Steeds vaker trekken IPO en Vewin samen op. Bijvoorbeeld op het gebied van schaliegas, de Omgevingswet of het bodemconvenant. IPO-voorzitter Johan Remkes schetst enkele van de gedeelde belangen in de nieuwe Waterspiegel 1. Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft tijdens de Natuurtop in Soesterberg aangegeven dat de ‘Groene Tafel Natuur & Drinkwater’ goed past in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’. Ze wil het Vewin-initiatief steunen om zo te komen tot nadere samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen. En verder o.a. de positie van de drinkwaterbedrijven die beter moet in de veiligheidsregio’s.

Johan Remkes: “Provincies moeten noties hebben voor langetermijnbelangen”

Provincies en drinkwaterbedrijven delen meer dat alleen aandeelhoudersbelangen. Steeds vaker trekken IPO en Vewin samen op. Een van de actuele dossiers is het convenant Bodem en Ondergrond. Johan Remkes is als voorzitter van het Interprovinciaal Overleg betrokken bij het opstellen van nieuwe afspraken over de aanpak van bodemverontreiniging. De drinkwatersector is geen partij. Volgens Remkes is de zorg van de drinkwaterbedrijven over bodemverontreiniging terecht en wat hem betreft moet er grote prioriteit gegeven worden aan verontreinigingen die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, waaronder dus voor de drinkwaterwinning.

Staatssecretaris Dijksma steunt Vewin-initiatief

De ‘Groene Tafel Natuur & Drinkwater’ goed past in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ van het ministerie van Economische Zaken. Met deze visie wil EZ de natuur een plek geven middel in de samenleving onder andere door meer maatschappelijke partijen te betrekken. De combinatie natuur en drinkwater biedt daarbij veel perspectief. Betere samenwerking leidt tot grotere, robuuste natuurgebieden, betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijkheden. Vewin wil dit jaar een tweede ‘Groene Tafel Natuur & Drinkwater’ organiseren om daar de gezamenlijke Actieagenda met concrete pilots en acties te bespreken.

Peter Oskam, lid Tweede Kamer CDA

Veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven moeten elkaar blind weten te vinden. Dat zegt Peter Oskam in de waterspiegel. De uitwerking, implementatie en beoefening van de gemaakte afspraken van vier jaar geleden tussen het veiligheidsberaad en Vewin loopt traag. Te traag, niet alleen volgens Vewin ook volgens de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. In de waterspiegel een interview met Peter Oskam, lid Tweede Kamer van het CDA.

Lees Waterspiegel 1 hier

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht