Waterspiegel 3: Samenwerken aan ambitie verbeteren waterkwaliteit centraal
Terug 6 juli 2016

Waterspiegel 3: Samenwerken aan ambitie verbeteren waterkwaliteit centraal

Wim Drossaert, directeur Dunea, vertelt in het nieuwe nummer van de Waterspiegel hoe door nieuwe afspraken over de pacht van gronden zowel natuur als drinkwaterwinning baat hebben bij een klassieke win-winsituatie. "In plaats van tegengestelde belangen hebben we gezocht naar gemeenschappelijke belangen en dat bleek niet zo ingewikkeld: we zijn immers allebei natuurbeheerder", aldus Wim Drossaert.

Tweede Kamerlid Rik Grasshoff (GroenLinks) is helder over chemische gewasbescherming: deze heeft wat hem betreft geen toekomst. In het interview met Grashoff wordt stilgestaan bij dat bijna vijf jaar geleden de motie Grashoff is aangenomen. "Dit jaar is eindelijk het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen, waaronder glyfosaat, verboden op verhardingen. Dat is een flinke stap in de goede richting."

Deltacommissaris Wim Kuijken schrijft in een column over hoe in Nederland wordt samengewerkt aan een delta waarin het niet alleen veilig wonen en werken is, maar waar ook op lange termijn voldoende zoetwater beschikbaar is.

Het Rijk werkt momenteel aan een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. Vewin ondersteunt de ambitie van het kabinet om chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik, waaronder drinkwaterproductie, te realiseren. In de Waterspiegel geven de voorzitter van Vewin Cees Veerman en Stuurgroepsecretaris van Vewin voor Bronnen en Kwaliteit Lieke Coonen aan dat hiervoor  alle waterpartners en de hele keten nodig zijn.

Als kennismakelaar ontwikkelt, verzamelt, verspreidt en implementeert De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) toegepaste kennis die waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed te kunnen uitvoeren. Directeur Joost Buntsma vertelt over hotspotanalyses en 'passive sampling'.

Verder is in dit nummer aandacht voor de duurzame waterhuishouding van het nieuwe dieren- en attractiepark in Emmen, het convenant over ondergrondse infrastructuur in Noord-Holland, een succesvolle tweede editie van de Week van Ons Water en voor het maken van drinkwater onder tropische omstandigheden op Bonaire.

Lees Waterspiegel nummer 3.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht