Waterspiegel 4: Duurzame drinkwatervoorziening en drukte onder de grond
Terug 18 oktober 2016

Waterspiegel 4: Duurzame drinkwatervoorziening en drukte onder de grond

​Duurzame drinkwatervoorziening is van nationaal belang. Maar het wordt in ons kleine land steeds drukker, zowel aan de oppervlakte als onder de grond. “In Brabant ligt alles wat met de ondergrond te maken heeft heel gevoelig” aldus de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout in de nieuwste editie van de Waterspiegel. Hoe gaan drinkwaterbedrijven om met initiatieven die de ruimtelijke belangen van de drinkwatervoorziening kunnen raken? In de Waterspiegel komen praktijkvoorbeelden uit Brabant en Gelderland aan bod.
De vijf stuurgroepsecretarissen van Vewin vertellen over hun drie meest actuele dossiers op het gebied van Bronnen & Kwaliteit; Bodem & Infrastructuur; Beveiliging & Crisismanagement; Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen en Communicatie ter gelegenheid van het uitkomen van de jaarlijkse Lobbyagenda van Vewin. Ook stellen de twee nieuwe adviseurs van Bureau Brussel zich aan u voor.
Joke Cuperus (directeur PWN) vertelt hoe zij de drinkwaterbelangen behartigt in de aanloop naar het Kustpact van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Cuperus: “Vanuit onze positie als dirnkwaterbedrijven en grote natuurbeheerders in het Nederlandse duingebied is het belangrijk dat onze belangen op het netvlies staan bij de andere stakeholders.”
Meindert Smallenbroek is directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken. Hij benadrukt het belang van veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid bij de energietransitie in relatie tot de ondergrond.
Een aantal fotopagina’s geven een beeld van de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders. Torenvalken, bevers, wilde zwijnen en zeldzame insectensoorten, de waterwingebieden zijn bijna altijd beschermde natuurgebieden, waar flora en fauna welig tieren.
Martijn Groenendijk (manager Productie Drinkwater bij Evides) licht toe wat grensoverschrijdende samenwerking oplevert voor natuurgebied de Brabantse Wal en KWR-onderzoeker Arnaut van Loon gaat in op meststoffen en hoe zij mede bepalend zijn voor de kwaliteit van grondwater als grondstof voor drinkwater.
Op de cover van Waterspiegel het standbeeld van Jacob van Lennep, de grondlegger van de drinkwatervoorziening in Nederland.
Lees meer in Waterspiegel 4.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht