Waterspiegel 5: Visitatiecommissie, EU Digitale Agenda en nieuwe directeur Vewin
Terug 14 januari 2014

Waterspiegel 5: Visitatiecommissie, EU Digitale Agenda en nieuwe directeur Vewin

Vewin heeft onlangs Waterspiegel 5 gepubliceerd waarin onder andere  de nieuwe directeur van Vewin, Renée Bergkamp, wordt voorgesteld. Karla Peijs gaat in dit nummer in op het eerste beeld van de Visitatiecommissie en Neelie Kroes komt aan het woord over digitale veiligheid en telecomkabels in waterleidingen. Ook wordt ingegaan op de Drinkwater benchmark. Hieronder worden enkele highlightsgeprojecteerd. Onderaan wordt de mogelijkhied geboden om Waterspiegel 5 te downloaden.

Renée Bergkamp: ‘Steeds op zoek naar de meest effectieve coalitie’
Per 1 november 2013 is Renée Bergkamp de nieuwe directeur van Vewin. Bergkamp is geen onbekende in Den Haag, waar ze verschillende directiefuncties vervulde, laatstelijk als directeur-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Bergkamp: ‘Wat het werk bij Vewin zo interessant maakt, is de vraag: ‘Hoe onderscheid je de belangenbehartiging in een sector die zijn zaakjes zo te zien al goed op orde heeft?’ De Nederlandse drinkwatervoorziening behoort tot de beste ter wereld, en levert lekker water tegen een lage prijs, dat overal en altijd zo uit de kraan komt. De valkuil is dan, dat iedereen denkt dat dat allemaal vanzelf gaat. Het is dus onze uitdaging om binnen die vanzelfsprekendheid accenten te leggen en het echte verhaal te vertellen: het is juist heel bijzonder wat de drinkwaterbedrijven doen.”

Visitatiecommissie waterketen kritisch, maar hoopvol
De Visitatiecommissie waterketen is onder leiding van voorzitter Karla Peijs bezig met het vormen van een beeld van de resultaten van de samenwerking binnen de waterketen. Peijs wond er geen doekjes om, tijdens een bijeenkomst bij Rijkswaterstaat begin oktober: ‘Voor sommigen is het beeld prima, voor anderen niet rooskleurig.’ Toch is ze hoopvol: ‘In dit tempo gaan de partijen het niet halen, maar met een tandje erbij móét het lukken.’ Peijs is helder in haar voorlopige vaststelling: ‘De drinkwaterbedrijven gaan hun aandeel halen, vooral dankzij de inspanning van enkele koplopers. Op de vraag wanneer de samenwerking geslaagd is antwoord zij: ‘Vooropgesteld: die 450 miljoen aan besparingen vormen het hoofddoel. Dat is niet van bovenaf geregeld, dat hebben de partijen uit de waterketen zelf afgesproken. Daarnaast zijn verhoging van de kwaliteit en minder kwetsbaarheid van belang.’

‘Europese richtlijn voor netwerken informatiebeveiliging sluit aan bij Nederlandse wetgeving’
Sinds februari 2010 is Neelie Kroes (1941) als lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de digitale agenda. Digitale veiligheid heeft op dit moment binnen de EU de allerhoogste prioriteit. Voor de drinkwatersector is dit een uiterst relevant onderwerp, omdat drinkwater voor de maatschappij van cruciaal belang is.  De Europese Commissie heeft onlangs een strategie voor cyberbeveiliging gepubliceerd, tegelijk met een voorgestelde richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging (NIS). Hierin is een meldplicht opgenomen van ICT-incidenten. Ook In Nederland wordt een wettelijke meldingsplicht van ICT-incidenten voorbereid.  Hierdoor kunnen twee toezichthouders ontstaan.  Waterspiegel: ‘Hoe past de meldingsplicht in Nederland binnen het Europese voorstel?’ Kroes: ‘Beide initiatieven hebben hetzelfde doel voor ogen hebben: we willen dat ernstige incidenten rondom cyberbeveiliging gemeld worden, zodat alle belanghebbenden adequaat kunnen reageren.’ In het artikel gaat Kroes ook in op het onderwerp telecomkabels in waterleidingen.

Cijfers, Hoogheemraadschap Rijnland en Natuurmonumenten
Verder komt in Waterspiegel 5 ‘Water in Zicht 2012’ aan bod. Conclusie van de benchmark is, dat het Nederlandse drinkwater van uitstekende kwaliteit is en ruimschoots voldoet aan alle wettelijke eisen. Gerard Doornbos, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland licht toe, waarom hij  het een goede zaak vindt, dat dat zoet water aandacht krijgt in het Deltaplan. En Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten,gaat  in op het onderwerp: slimme combinaties tussen natuur en drinkwater.

Lees Waterspiegel 5 hier

 

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht