Waterspiegel: Bescherming drinkwaterbronnen en evaluatie Drinkwaterwet

Terug 15 december 2017

Waterspiegel: Bescherming drinkwaterbronnen en evaluatie Drinkwaterwet

In de vijfde Waterspiegel van dit jaar veel aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Het belang van deze bescherming en de bedreigingen van die bronnen komen aan bod in de column van Annemarie van Wezel, in artikelen over het Wetgevingsoverleg Water en het Regeerakkoord en in een interview met de nieuwe directievoorzitter van waterbedrijf Vitens, Jelle Hannema. Daarnaast onder meer aandacht voor de evaluatie van de Drinkwaterwet en het afscheid van Vewin-voorzitter Cees Veerman. Kamerlid Cem Lacin (SP) vertelt wat hij met water heeft.

Afscheid Cees Veerman
Afgelopen augustus trad Cees Veerman af als voorzitter van Vewin, na twee bestuurstermijnen van drie jaar. Toen hij in 2011 aantrad, viel hij met zijn neus in de boter met onder meer het kersverse Bestuursakkoord Water en een nieuwe Drinkwaterwet. In een afscheidsinterview blikt hij terug op zijn voorzitterschap: 'De Nederlandse drinkwatersector is klaar voor de toekomst.'

Register met informatie over stoffen
Annemarie van Wezel, principal scientist Water Quality and Health bij KWR, roept de nieuwe bewindspersonen op om met ambitie aan de slag te gaan met waterkwaliteit. Zij noemt in het bijzonder informatie over industriële stoffen die voor het proces van vergunningverlening voor lozingen in oppervlaktewater van belang zijn. Zij pleit voor een openbaar register met informatie over stoffen dat nuttig kan zijn voor diverse partijen die gebruik maken van het oppervlaktewater. Ook zou ze graag zien dat de industrie zelf stoffen meet in het water dat zij loost. De afgelopen jaren moesten drinkwaterbedrijven verschillende keren signaleren dat iets niet in de haak was.

Stevige inzet bescherming drinkwaterbronnen
In het Wetgevingsoverleg van eind november vroegen Tweede Kamerleden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de vergunningverlening van risicostoffen te verbeteren door heldere afspraken te maken in deze vergunningsverlening. Ook werden door de Kamerleden enkele moties ingediend, over medicijnresten en over het verbeteren van kennisdeling over gevaarlijke stoffen.

Verontreiniging grondwaterbronnen
'De drinkwatersector mag best minder bescheiden zijn.' zegt Jelle Hannema, sinds september directievoorzitter van waterbedrijf Vitens. Hannema is trots op de sector. 'Waar ik ook ter wereld kom, overal hoor ik dat de Nederlandse drinkwatersector kwalitatief op eenzame hoogte opereert.' Hij gaat ook in op het terugkerende vraagstuk van het terugdringen van verontreiniging van de bronnen voor drinkwater. 'In de helft van onze bronnen die we gebruiken voor de productie van drinkwater treffen we sporen aan van stoffen die er eigenlijk helemaal niet in zouden moeten zitten.'

Integraal toezicht drinkwatervoorziening
Ria Doedel, bestuurslid Vewin en directeur van Waterleiding Maatschappij Limburg heeft zich gebogen over de evaluatie van de Drinkwaterwet. Deze evaluatie heeft minister Van Nieuwenhuizen onlangs aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister heeft aangegeven de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Doedel: 'We zijn het eens met de bevinding dat het toezichtmodel – waarin sprake is van integraal toezicht door de ILT –  goed werkt en niet hoeft te worden heroverwogen.'

Lees de Waterspiegel

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht