Waterspiegel: Bezoek minister aan drinkwatersector, Drinkwaterrichtlijn en stijgende belastingdruk op drinkwater

Terug 10 april 2018

Waterspiegel: Bezoek minister aan drinkwatersector, Drinkwaterrichtlijn en stijgende belastingdruk op drinkwater

​"Het Nederlandse drinkwater is iets om trots op te zijn én om voorzichtig mee om te gaan." Dat zegt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) in een dubbelinterview met hem en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) in de nieuwste editie van de Waterspiegel. De Kamerleden zijn geïnterviewd over hun inzet om te voorkomen dat medicijnresten in het water terecht komen.  In dit nummer is er verder aandacht voor het bezoek van minister Van Nieuwenhuizen aan de drinkwatersector, voor het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn en voor de almaar stijgende belastingdruk op drinkwater.  

Werkbezoek minister in teken van uitdagingen voor de drinkwatersector

Het nummer opent met het kennismakingsbezoek dat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan de drinkwatersector bracht. Tijdens dit bezoek, op een productielocatie van drinkwaterbedrijf Dunea in Brakel, kreeg de minister uitleg over de inname van oppervlaktewater, de voorzuivering van het water en de monitoring van de kwaliteit van het ingenomen water. Tijdens het bezoek was er ook aandacht voor de actuele uitdagingen van de drinkwatersector, zoals de bedreiging van bronnen voor de productie van drinkwater: oppervlaktewater en grondwater en de steeds grotere inspanningen die drinkwaterbedrijven moeten verrichten om schoon en veilig drinkwater te kunnen blijven leveren.

Gedeputeerde Rik Janssen: "Niet lozen wordt de norm"

In een prikkelende column geeft gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Rik Janssen zijn visie op hoe we in Nederland om moeten gaan met nieuwe en opkomende stoffen. Volgens hem zal er fundamenteel iets moeten veranderen aan de manier waarop we met nieuwe stoffen omgaan.

Veel aandacht voor waterkwaliteit

Ook in de overige artikelen van deze Waterspiegel is er veel aandacht voor de waterkwaliteit, bijvoorbeeld in het verslag van de Bestuurlijke Conferentie Delta-aanpak. In een achtergrondartikel vertelt Arjen Frentz, plaatsvervangend directeur bij Vewin en voorzitter van de Commissie Drinkwater van Eureau, waarom Vewin deels content is met het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, maar hij licht ook toe welke bezwaren er voor de drinkwatersector nog zijn bij de plannen van de Europese Commissie.

Drinkwatertarief daalt, belastingdruk stijgt

Vewin verzamelt de tarieven van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven in het jaarlijkse Tarievenoverzicht drinkwater. Onlangs kwam de editie 2018 uit. Meest opvallende conclusie: de belastingdruk op drinkwater, toch een eerste levensbehoefte voor alle Nederlanders, bedraagt dit jaar 28%. Volgend jaar loopt dit zelfs op naar 30% door de aangekondigde verhoging van het btw-tarief op drinkwater.

Op papier en digitaal

De Waterspiegel is zowel op papier als digitaal beschikbaar. De Waterspiegel wordt op aanvraag gratis toegezonden aan mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de watersector.
De digitale edities van de Waterspiegel zijn te raadplegen op de website van Vewin.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht