Waterspiegel: Omgevingswet, verleggen van leidingen en EU-drinkwaterrichtlijn

Terug 6 juli 2017

Waterspiegel: Omgevingswet, verleggen van leidingen en EU-drinkwaterrichtlijn

In de vandaag gepubliceerde Waterspiegel 3 besteedt Vewin aandacht aan de problemen waar drinkwaterbedrijven tegenaan kunnen lopen als andere partijen aan de slag gaan met de ondergrondse infrastructuur. Directeur van Dunea Wim Drossaert legt uit dat het vroegtijdig betrekken van drinkwaterbedrijven in planvormingstrajecten veel onnodige kosten en risico's scheelt voor de drinkwatervoorziening van honderdduizenden, soms miljoenen Nederlanders.

De Europese Commissie werkt al enige jaren aan een herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn uit 1998. Matjaž Malgaj van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie vertelt in de Waterspiegel over de stand van zaken van deze herziening. Volgens hem voldoet het Europese drinkwater in zeer hoge mate aan de normen.

Zowel Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas als Edward Stigter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan in op de Omgevingswet. Deze wet moet in 2019 van kracht worden. Lambert Verheijen stelt de vraag of de Omgevingswet een zorg of een zegen is. Edward Stigter stelt dat de gemeenten nu door de Omgevingswet aan de lat staan voor een gezonde en veilige leefomgeving.

De Nederlandse Waterwet, de Drinkwaterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water stellen eisen aan de kwaliteit van drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. Door te meten kan vastgesteld worden of het water veilig en schoon is, maar hoe wordt er gemeten en waar wordt naar gekeken? Willemien Bosch, werkzaam als consultant bij NEN (het Nederlandse kennisnetwerk voor normalisatie) is door de Waterspiegelredactie geïnterviewd over het op elkaar aansluiten van alle partijen en regelgeving op het gebied van waterkwaliteit.

Ook is er in de Waterspiegel volop aandacht voor het eerste Algemeen Overleg Water van de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen.

De Waterspiegel wordt gratis toegezonden aan mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de watersector, verzoeken om een abonnement kunnen gedaan worden via redactiewaterspiegel@vewin.nl.

Lees Waterspiegel 3 hier

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht