Waterspiegel: Samenwerking, lobby-agenda en strategische voorraden

Terug 27 oktober 2017

Waterspiegel: Samenwerking, lobby-agenda en strategische voorraden

De vierde Waterspiegel van dit jaar is uit! In dit nummer presenteert Vewin onder meer haar lobby-agenda en wordt ingegaan op samenwerking in de waterketen en op aanvullende strategische voorraden voor de drinkwatervoorziening.  

De openingscolumn is van de hand van Oliver Loebel, secretaris-generaal van de Europese koepel Eureau. Hij gaat in op de kansen die ontwikkelingen in Europese regelgeving bieden  om de bescherming van grond- en oppervlaktewater verder te verbeteren.
Vervolgens maken Riksta Zwart (Vewin), Hein van Stokkom (UvW) en Jeroen Smarius (VNG) de balans op van het Bestuursakkoord Water. Hun conclusie: samenwerking in de waterketen loont, het BAW is een bewezen concept.

In het artikel over de nieuwe lobby-agenda van Vewin wordt antwoord gegeven op bijvoorbeeld de vraag wat er in een nieuw Bestuursakkoord Water zou moeten worden opgenomen en hoe lozingsvergunnigen voor de industrie beter rekening kunnen houden met de drinkwatervoorziening. In het artikel is ook te lezen wat de achtergrond van standpunten is, casussen uit de praktijk maken in één oogopslag helder waarom Vewin zich inzet voor een standpunt.

Hans Bousema (Brabant Water), Sjoerd Sibbing (provincie Noord-Brabant) en Ivo Buijnsters (IPO) lichten toe hoe de verkenning plaatsvindt van gebieden voor strategische voorraden voor de drinkwatervoorziening. Het doel dat zij daarbij voor ogen hebben: het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in Nederland, nu én in de toekomst.

In de nieuwe rubriek Waterpaspoort vertelt Tweede Kamerlid Jessica van Eijs wat zij persoonlijk heeft met water, waar ze trots op is en wat haar speerpunten zijn voor het waterbeleid voor de komende jaren.

Ook het onderwerp beveiliging van de drinkwatersector als vitale sector komt aan bod in deze Waterspiegel. De cybersecuritywet komt eraan, wat onder meer betekent dat drinkwaterbedrijven een zorgplicht krijgen voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesysteem.
Daarnaast vertelt Peter Spierenburg, adviseur Strategie en Natuur bij Dunea, waarom hij liever geen drones boven de productielocatie en infiltratieplassen in de duinen ziet.   

Klik hier voor de Waterspiegel

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht