Waterspiegel Update 10: schaf precariobelasting nutsbedrijven af
Terug 19 december 2014

Waterspiegel Update 10: schaf precariobelasting nutsbedrijven af

​Vewin heeft Waterspiegel Update 10 gepubliceerd. In deze digitale opiniebrief van Vewin wordt gestart met de precariopetitie die Vewin aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken heeft aangeboden. De petitie roept op om precariobelasting af te schaffen. Vervolgens wordt ingegaan op een wetsvoorstel dat overheidsondernemingen verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen. Vewin roept op om de bijkomende administratieve lasten te voorkomen. Ook worden enkele belangrijke toezegging besproken die staatssecretaris Mansveld heeft gedaan over het verbod op chemische onkruidbestrijding.

​>>Klik hier om direct naar Waterspiegel Update 10 te gaan

Precariopetitie Vewin: Precariobelasting nutsbedrijven is ondoorzichtige lastenverzwaring
Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland hebben de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken op 16 december een petitie aangeboden.De petitie is aangeboden in de vorm van een taart om te 'vieren' dat de eerste motie om de precarioheffing voor nutsbedrijven af te schaffen nu tien jaar geleden is aangenomen door de Tweede Kamer.
Klik hier voor het artikel

Vennootschapsbelasting: voorkom administratieve lasten
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend dat overheidsondernemingen verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen. Het wetsvoorstel heeft tot doel concurrentieverstoring te voorkomen door een gelijk speelveld te creëren voor private en publieke ondernemingen. Drinkwaterbedrijven zijn vrijgesteld van Vpb vanwege een exclusieve wettelijke opdracht. Vanwege hun NV- en stichtingsvorm moeten zij echter wel voldoen aan alle administratieve vereisten met onevenredig veel administratieve lasten tot gevolg.
Klik hier voor het artikel

Verbod chemische onkruidbestrijding per 1 januari 2016
Op 4 december heeft de Tweede Kamer met de staatssecretarissen Dijksma en Mansveld gesproken over gewasbescherming. Tijdens dit overleg is een aantal voor Vewin belangrijke toezeggingen gedaan door staatssecretaris Mansveld. Deze toezeggingen gaan over het verbod op chemische onkruidbestrijding, over het meenemen van effecten op (drink)water van laag-risico middelen en over het meewegen van meetgegevens van grondwater van drinkwaterbedrijven en provincies in de toelating van bestrijdingsmiddelen, net zoals dit bij oppervlaktewater gebeurt.
Klik hier voor het artikel

Klik hier voor Watespiegel Update 10

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht