Waterspiegel Update 4: Breng risico’s schaliegas voor drinkwaterbronnen in kaart

Terug 2 mei 2013

Waterspiegel Update 4: Breng risico’s schaliegas voor drinkwaterbronnen in kaart

Waterspiegel Update 4 is uit. Daarin onder andere aandacht voor de boring naar Schaliegas en de risico’s voor drinkwaterbronnen. Het ministerie van Economische Zaken doet onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen. Vewin roept op om hierbij de risico’s voor drinkwaterbronnen volledig in kaart te brengen. Ook moet de regelgeving voor boringen naar schaliegas garanderen dat risico’s voor onttrekkingen van grondwater voor drinkwaterbereiding uitgesloten zijn. Verder in dit nummer aandacht voor de afschaffing van precario en normering van hormoonverstorende stoffen.

Schaf precario op drinkwaterleidingen af
Minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties (BZK) stuurt nog geen wetsvoorstel tot afschaffing van precario van nutsbedrijven naar de Tweede Kamer. Dit betekent weer uitstel van de afschaffing van precariobelasting op drinkwaterleidingen, waar de Tweede Kamer al sinds 2004 om vraagt.

Normering van hormoonverstorende stoffen

In een compromis-akkoord over de Europese richtlijn Prioritaire Stoffen zijn drie farmaceutische c.q. hormoonverstorende stoffen verwijderd van de voorgestelde ‘verboden lijst’. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel van de commissie om de drie geneesmiddelen op de prioritaire stoffenlijst te plaatsen. Vewin waarschuwt voor de gevolgen van deze sterk afgezwakte Europese richtlijn.

Lees hier Waterspiegel Update 4

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht