Waterspiegel Update 5: Behoud verbod op chemisch onkruidbeheer in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming

Terug 14 juni 2013

Waterspiegel Update 5: Behoud verbod op chemisch onkruidbeheer in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming

Vewin heeft Waterspiegel Update 5 gepubliceerd, met daarin aandacht voor onder ander de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Staatssecretarissen Mansveld (I&M) en Dijksma (EZ) hebben in deze nota een verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen opgenomen. Het verbod zou  in 2018 van kracht worden. Het is echter nog niet definitief en wordt 1 juli in de Tweede Kamer behandeld. Vewin pleit ervoor dit verbod te behouden in de Tweede nota. Verder in Waterspiegel Update 5 aandacht voor CE-markering voor waterleidingen, risico's van telecomkabels in drinkwaterleidingen en Nederlandse inzet bij mondiale drinkwaterproblemen.

Neem Nederlandse normen over voor CE-markering drinkwaterleidingen
In Brussel worden momenteel normen opgesteld, de zogenaamde Europese CE-normen, die de kwaliteit van kunststof drinkwaterleidingen regelen. Deze normen moeten voldoende kwaliteitsgaranties bieden, maar dat is in het huidige voorstel nog onvoldoende het geval. Daarom pleit Vewin ervoor de bestaande, hoge Nederlandse kwaliteitseisen over te nemen voor de nieuwe CE-markering.

Geen telecomkabels in drinkwaterleidingen!

Drinkwaterbedrijven, riool- en gasnetbeheerders moeten toegang verlenen tot hun leidingen voor uitrol van telecomkabels. Dat is de kern van een voorstel voor een nieuwe Europese telecom-verordening. Vewin vindt dit ongewenst, vanwege de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Drinkwaterleidingen zullen daarom moeten worden uitgesloten van de werking van deze verordening.

Mondiale waterproblematiek verdient Nederlandse inzet

Eind mei debatteerde de Tweede Kamer met minister Ploumen over haar beleidsnotitie ‘Wat de wereld verdient’. De notitie geeft richting aan het kabinetsbeleid voor ontwikkelingssamenwerking. Watervoorziening is essentieel voor gezondheid en welzijn en een cruciale voorwaarde voor sociale en economische ontwikkeling. De wereldwijde waterproblematiek is onverminderd groot en verdient Nederlandse inzet.

Lees hier Waterspiegel Update 5

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht