Waterspiegel Update 9: Verbod chemische onkruidbestrijding omzetten in wetgeving
Terug 2 december 2014

Waterspiegel Update 9: Verbod chemische onkruidbestrijding omzetten in wetgeving

​Vewin heeft Waterspiegel Update 9 gepubliceerd. Hierin wordt onder andere staatssecretaris Mansveld gevraagd om het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw zo spoedig mogelijk om te zetten in wetgeving. Andere onderwerpen zijn vennootschapsbelasting en precario.

Chemische onkruidbestrijding
Donderdag 4 december debatteert de Tweede Kamer over onkruidbestrijding. Vewin vraagt staatssecretaris Mansveld om het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw zo spoedig mogelijk om te zetten in wetgeving. Begin dit jaar heeft de Tweede Kamer op voorstel van de staatssecretaris besloten tot een verbod, dat op 1 november 2015 in zal gaan. Om deze datum te halen, moet het verbod worden opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend dat overheidsondernemingen verplicht vennootschapsbelasting te betalen. Drinkwaterbedrijven blijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De vrijstelling is echter wel anders vormgegeven dan voorheen: alle NV’s en BV’s worden integraal belastingplichtig. Dit levert een flinke administratieve last op. In het geval van de drinkwaterbedrijven zijn de administratieve lasten verspilling van geld en tijd. Vewin: vermijd deze onevenredige consequentie van het wetsvoorstel.

Precario-jubileum 2004 – 2014
Sinds eind 2004 vraagt de Tweede Kamer via verschillende moties om het heffen van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven wettelijk onmogelijk te maken. Het is namelijk een voor de burger ondoorzichtige manier van belastingheffing die leidt tot aanzienlijke lastenverzwaring. Vewin wil dat de minister van BZK nu met een wetsvoorstel komt om precarioheffing op waterleidingen zo spoedig mogelijk onmogelijk te maken.

Opening van drinkwaterzuiveringslocatie Andijk door minister Schultz (I&M)
In Waterspiegel Update 9 ook aandacht voor de opening van de drinkwaterzuiveringslocatie Andijk van PWN door minister Schultz (I&M) en voor het Artikel in P-Plus met Brabant Water directeur Guïljo van Nuland. Tevens aandacht voor ​het startsein dat Karst Hoogsteen, directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), en Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, hebben gegeven voor de aanleg van 50 kilometer drinkwatertransportleiding.

Lees hier Waterspiegel Update 9

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht