'We moeten écht anders gaan 'kijken' naar water'
Terug 19 augustus 2021

'We moeten écht anders gaan 'kijken' naar water'

Dunea zet zich dagelijks in voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater, in harmonie met de natuur. Hierdoor kunnen ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland 24 uur per dag rekenen op voldoende en goed kraanwater. Directeur Wim Drossaert geeft zijn visie over het bewust omgaan met water, in het licht van voldoende beschikbaarheid van drinkwater nu en in de toekomst.

'Bewuster omgaan met water is heel belangrijk', aldus Drossaert. 'Hoewel er door het jaar heen nog wel voldoende regen valt, zien wij dat de perioden van droogte – door de klimaatverandering – langer en heviger worden dan dat wij gewend waren in Nederland. Van oudsher wordt neerslag zo snel mogelijk afgevoerd naar zee. Dat is een probleem voor zowel de drinkwatersector als de landbouw en industrie, want zo gaat veel zoet water verloren. Het is een gevolg van de traditionele inrichting van het Nederlandse watersysteem: overtollige neerslag snel wegpompen om overstromingen te voorkomen. Dat biedt veiligheid, maar het nadeel is wel dat we in tijden van langdurige droogte te weinig water beschikbaar hebben voor alle toepassingen.'

Alternatieve bronnen

'In de Randstad zijn de rivieren de bron voor ons drinkwater. In droge perioden is de rivierafvoer laag, omdat er minder watertoevoer is vanuit andere landen. Wanneer bedrijven dan afvalstoffen in de rivier lozen, neemt de vervuiling in de rivier relatief gezien toe, omdat er minder water is om het te verdunnen. Het wordt dus moeilijker om het water te zuiveren voor het produceren van drinkwater. De langere, heftigere droogteperioden zijn daarom een groot probleem. Drinkwaterbedrijven, waterschappen, landbouw, industrie en het Rijk, maar ook burgers: we moeten écht anders gaan 'kijken' naar water.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: