Wereldwaterdag: "Iedereen van schoon drinkwater voorzien."

Terug 22 maart 2012

Wereldwaterdag: "Iedereen van schoon drinkwater voorzien."

We gebruiken in Nederland gemiddeld 120 liter drinkwater per persoon per dag. Wil je meer, dan houd je gewoon de kraan open. Heel normaal voor ons. Maar niet overal op de wereld. In een advertentie in de Telegraaf wijst Vewin op de ontwikkeling die Nederland heeft doorgemaakt op het gebied van water. Nog maar 160 jaar geleden dronken wij uit de grachten, een open riool. Dat is nu elders op de wereld nog het geval. Theo Schmitz, directeur Vewin: "We moeten onverminderd doorgaan om iedereen op de wereld van schoon drinkwater te voorzien."

Hij vervolgt: “Vewin staat samen met veel organisaties stil bij Wereldwaterdag. Een belangrijke dag voor wat betreft drinkwater. Voor ons de normaalste zaak van de wereld. In 1850 was kraanwater in Nederland niet vanzelfsprekend. Totdat de politicus en schrijver Jacob van Lennep zorgde voor de infrastructuur van ons drinkwater. Nog maar 160 jaar geleden. Dat was het begin van een tijdperk waarin uiteindelijk 117.000 kilometer waterleiding is aangelegd en hoogst innovatieve technieken zijn ontwikkeld om dagelijks water te zuiveren. De Nederlandse drinkwaterbedrijven delen hun kennis op veel plekken waar de situatie nu is, zoals 160 jaar geleden bij ons. Dat doen we graag. Zodat ook elders, schoon en gezond drinkwater vanzelfsprekend wordt. Drinkwater moet de normaalste zaak voor heel de wereld zijn."

Over Wereldwaterdag
Wereldwaterdag is in 1992 door de Verenigde Naties (VN) in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te besteden aan de waterproblematiek. Elk jaar op 22 maart staan de lidstaten van de VN stil bij het feit dat 783 miljoen mensen geen toegang tot veilig en schoon drinkwater hebben. Met allerlei evenementen wordt het publiek betrokken bij het belang van schoon water. Dit jaar is het thema 'Water en voedselzekerheld'. Voor de productie van ons dagelijkse voedsel hebben we veel water nodig. Toegang tot voldoende water betekent ook veiligstellen van de voedselvoorziening.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht