Werkconferentie Bestuursakkoord Water: ‘Water werkt’

Terug 9 maart 2012

Werkconferentie Bestuursakkoord Water: ‘Water werkt’

Meer dan 300 waterwerkers kwamen Donderdag 8 maart jl. naar Utrecht om samen de volgende stap te maken in de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (BAW). De werkconferentie werd geopend door Staatssecretaris Joop Atsma, die zich tevreden toonde met de bereikte resultaten: ‘Ik ga ervan uit dat de ketenpartijen elkaar nu echt weten te vinden en dat de ‘stok achter de deur’ in de kast kan blijven. Het is wel zaak dat we elkaar scherp houden.’

 

Om de geplande bezuinigingen binnen de gestelde termijn te kunnen bereiken moeten nog de nodige slagen worden gemaakt. Atsma: ‘Het begin is er, nu moet de echte drive om verder te komen worden getoond.’ Hij gaf daarbij aan dat extra aandacht gaat naar medicijnresten en andere vervuilende stoffen in het water. ‘Het is de uitdaging om met innovatieve maatregelen het afvalwater bij de waterzuiveringen schoner te krijgen, in het belang van alle partijen. Niet in het minst van de 17 miljoen Nederlanders die elke dag moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van hun drinkwater.’

 

Namens de drinkwaterbedrijven brak Theo Schmitz een lans voor de inzet van nieuwe technologieën, met name voor het schoonmaken en -houden van het water. Innovatie is dus essentieel. Als goed voorbeeld van integratie noemde hij de verregaande samenwerking van de verschillende onderzoeksinstituten. Hij benadrukte verder de mogelijkheden van benchmarking als middel om tot meer efficiënte processen te komen; iets waar de drinkwaterbedrijven al jaren ervaring hebben.

 

Wolter Odding, directeur van Vitens, gaf daarbij aan het gevoel te hebben dat de gemeenten en waterschappen elkaar goed hebben gevonden, maar dat de drinkwaterbedrijven een beetje langs de lijn staan. ‘Dat is niet onlogisch, omdat nu de meeste winst  kan worden behaald in de afvalwaterketen. Maar de drinkwaterbedrijven willen graag een bijdrage leveren en hebben het nodige te bieden. Bijvoorbeeld hun kennis en ervaring rondom asset management, performance, efficiency en billing.’ 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht