Wet Bodemsanering - Vewin belegt het seminar ‘Bodemsanering en drinkwater’

Terug 5 september 2012

Wet Bodemsanering - Vewin belegt het seminar ‘Bodemsanering en drinkwater’

De Wet Bodemsanering wordt integraal herzien door het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Vewin belegt  het  seminar ‘Bodemsanering en drinkwater’, waarin samen met het ministerie de invulling van deze herziening wordt besproken. Hoofddoel is, dat de belangen van de drinkwatersector, zoals grondwaterkwaliteit en bodemsanering, in deze herziening overeind blijft. Deze wet is van groot belang voor de Nederlandse drinkwatersector, omdat 60 procent van het drinkwater uit grondwater wordt gemaakt.
 

De Wet Bodemsanering krijgt een meer gebiedsgerichte aanpak en laat bodemsanering meer onderdeel van het Bodemontwikkelingsbeleid worden. Vewin wijst erop, dat volgens het Bodemconvenant alle ernstige  bodemverontreinigingen (de spoedgevallen) uiterlijk 2015 in beeld zijn en zijn gesaneerd.

Kunnen we met deze beleidswijzigingen voortaan uitgaan van een schone bodem die niet langer een bedreiging vormt voor drinkwaterbronnen?  En welke rol spelen drinkwaterbedrijven in het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid van de bodem en de gebiedsgerichte benadering van de bodemsanering? Deze en andere vragen worden tijdens dit seminar beantwoord.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht