Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit
Terug 4 november 2014

Wetgevingsoverleg Water: Vewin wil verbetering waterkwaliteit

Op 17 november zal het Wetgevingsoverleg Water plaatsvinden in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen. Bovenaan de lijst staat het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit. De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater voldoet niet altijd voor de bereiding van drinkwater. Dit heeft dan bijvoorbeeld innamestops tot gevolg. Dat de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater niet altijd voldoende is wordt veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen, nitraat , oude bodemverontreinigingen, verstedelijking maar ook bijvoorbeeld door nieuwe stoffen waarvoor nog geen normen gelden zoals geneesmiddelen. Vewin dringt er ook op aan dat de veiligstelling van drinkwaterbronnen wordt verankerd in de het nieuwe bodembeleid en in het nieuwe Convenant Bodem en ondergrond. Alle aandachtspunten van Vewin voor dit Wetgevingsoverleg zijn te vinden in het Position Paper WGO Water 17 november 2014. ‚Äč

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht