Wildgroei ondergrondse activiteiten in goede banen leiden

Terug 24 april 2012

Wildgroei ondergrondse activiteiten in goede banen leiden

Vewin belegt vandaag, samen met stakeholders, een seminar om de huidige wildgroei aan ondergrondse activiteiten middels afspraken in goede banen te gaan leiden. Bij activiteiten valt te denken aan CO2-opslag, opslag van kernenergie, winning van aardwarmte, schaliegaswinning en leidingen van andere bedrijven, zoals telecom- en internetbedrijven. De Nederlandse drinkwaterbedrijven signaleren een sterke toename van deze activiteiten in de bodem, zonder dat dit wordt geregisseerd door regelgeving; die ontbreekt. Juist deze bodem is een belangrijke productiefactor voor de drinkwaterbedrijven en drager voor de infrastructuur; het leidingennetwerk.

Tijdens het seminar "De Bodem: 'Final frontier' (revisited)" zal de ordening van het gebruik van de bodem in relatie tot bescherming van drinkwaterbronnen aan de orde komen. Dit seminar is de follow-up van een bijeenkomst in september vorig jaar. Vewin levert hiermee tevens een inbreng voor de discussie over de “Structuurvisie Ondergrond” die momenteel wordt voorbereid door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) om te komen tot heldere afspraken voor het gebruik van de bodem.

 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht