‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’
Terug 3 oktober 2014

‘Zoet water: gedeeld belang, gezamenlijke opgave’

​Het vierde Deltaprogramma, dat in september 2013 werd gepresenteerd, bevatte vijf concept-deltabeslissingen: de grote lijnen voor plannen om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor genoeg zoet water. Deze concepten sluiten aan bij de belangrijkste doelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en beslaan de volgende onderwerpen:- een voorstel voor een nieuwe aanpak van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening; bouwplannen die nieuwe problemen met de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening tegengaan; plannen voor het rivierengebied (Rijn en Maas) en het IJsselmeergebied. In de vijfde editie van het Deltaprogramma (DP2015) zijn de conceptbeslissingen uitgewerkt tot definitieve beslissingen. Daarmee staan in DP2015 voor het eerst concrete maatregelen voor verbetering van de zoetwatervoorziening in Nederland. Vewin neemt deel aan het landelijke Bestuurlijk Platform Zoetwater en – in samenwerking met de afzonderlijke drinkwaterbedrijven – aan de pilot voorzieningenniveau van Rijkswaterstaat.

waterketenpartners

Over het belang van de inbreng van waterketenpartners zegt Kuijken: ‘Onmisbaar: samen kom je tot de beste oplossingen en creëer je draagvlak voor maatregelen. Het is goed om te zien dat ook gebruikers hun verantwoordelijkheid nemen, zoals blijkt uit de betrokkenheid van organisaties zoals Vewin, dat vanaf het begin personele capaciteit heeft vrijgemaakt voor het deelprogramma Zoetwater. Ik ben ze daar zeer erkentelijk voor, want daarmee is veel kennis uit de drinkwatersector ingebracht in het Deltaprogramma.’

voorzieningenniveaus

In het artikel gaat Kuijken verder in op de voorzieningenniveaus, de Deltabeslissing Zoetwater en nationale regels voor het voorzieningenniveau.

Lees hier het hele artikel
Lees hier Waterspiegel 3

Delen via: