Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water
Terug 15 september 2023

Kamerleden stellen bezorgd vragen over halen doelen Kaderrichtlijn Water

De Tweede Kamer heeft meer dan 70 vragen gesteld aan de minister van IenW over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kamervragen gaan specifiek over de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de KRW en over de nadere invulling van het KRW Impulsprogramma.

Rli heeft in zijn advies aandacht gevraagd voor een doortastender aanpak en meer urgentie om de KRW-doelen te halen. Het halen van deze doelen is volgens de raad naar verwachting niet mogelijk zonder aangescherpte beleidsaanpak. Het Rijk heeft het KRW Impulsprogramma opgezet om het halen van de KRW-doelen dichterbij te brengen.

De Kamerleden vragen de minister onder andere hoe hij de bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit denkt te gaan geven en hoe hij de Rli-adviezen over het verbeteren van de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen gaat opvolgen.

Vewin: prioriteit voor drinkwaterbronnen

De aanbevelingen van Rli sluiten goed aan bij de inzet van Vewin op het gebied van het beschermen van drinkwaterbronnen. Vewin vindt dat alles op alles gezet moet worden de KRW-doelen zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2027 te halen, conform de hoofddoelstelling van de KRW. Hierbij moet het verbeteren van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgen. Daarnaast is het van belang te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen die ook echt benut kunnen worden.

Lees de Kamervragen over de KRW en het Rli-advies
Lees het standpunt van Vewin over de KRW

Tags by dit artikel
Delen via: