​ WHO: glyfosaat niet kankerverwekkend, zorg waterkwaliteit blijft
Terug 17 mei 2016

​ WHO: glyfosaat niet kankerverwekkend, zorg waterkwaliteit blijft

Hoewel de Joint Meeting of Pesticide Residues, een groep van internationale experts die onder andere advies uitbrengt aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, blijft de stof een knelpunt vormen voor drinkwater dat wordt bereid uit oppervlaktewater en grondwater.

Ondanks de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, zijn de doelstellingen voor de waterkwaliteit vanuit bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gerealiseerd. Bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de normoverschrijdingen.

Uit het CBS rapport Green Growth in the Netherlands blijkt dat het Nederlandse oppervlaktewater de slechtste kwaliteit heeft van heel Europa. De afgelopen vijf jaar heeft glyfosaat bijna 100 keer de norm overschreden in oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterproductie. Ook worden bestrijdingsmiddelen boven de drinkwaternorm aangetroffen in het grondwater.

Glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogen vanaf eind maart 2016 niet meer toegepast worden door professionele gebruikers op verharde ondergronden zoals tegels en bestrating, staatssecretaris Dijksma bekijkt nu de opties om het verbod ook voor particulier gebruik in te stellen.. In december 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het verbod is essentieel voor het behalen van de doelen voor de waterkwaliteit omdat bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de normoverschrijdingen. Het verbod zorgt ervoor dat resten van bestrijdingsmiddelen niet meer in het oppervlaktewater en grondwater als bron voor drinkwater terechtkomen.

Tags by dit artikel
Delen via: