Adviesrol drinkwaterbedrijven bij vergunningen voor mijnbouw in drinkwatergebieden
Terug 1 juli 2016

Adviesrol drinkwaterbedrijven bij vergunningen voor mijnbouw in drinkwatergebieden

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer met minister Kamp van Economische Zaken over de wijziging van de Mijnbouwwet. Tijdens het debat werden diverse amendementen ingediend, door de ChristenUnie, Groen Links, CDA en D66.
De ondergrondse lekkage van diesel en pekel uit een zoutwinput van AkzoNobel bij Enschede, die onlangs bekend werd gemaakt, toont de risico's van mijnbouw voor de omgeving en benadrukt het belang van de bescherming van drinkwatergebieden.

Wettelijke bescherming drinkwatergebieden
Carla Dik Faber van de ChristenUnie diende een amendement in om drinkwaterbedrijven te betrekken bij vergunningaanvragen en plannen voor mijnbouwactiviteiten. Drinkwaterbedrijven zijn publieke bedrijven met een wettelijke taak. Zij zijn beheerders van gebieden die bij het produceren van drinkwater een rol spelen, zoals waterwingebieden en natuurgebieden.
Dit amendement regelt dat gedeputeerde staten van provincie drinkwaterbedrijven, net als het college van burgemeester en wethouders en het dagelijkst bestuur van waterschappen, betrekt bij het geven van adviezen over vergunningsaanvragen en over instemming met winningsplannen. Dit adviesrecht van drinkwaterbedrijven is van groot belang omdat zij zo via gedeputeerde staten van de provincie tijdig voor drinkwaterbronnen kunnen opkomen.

Veranker uitsluiting mijnbouw in drinkwatergebieden
Dit is het moment om ruimtelijke afwegingen te maken voor mijnbouwactiviteiten. De Tweede Kamer heeft drinkwater aangemerkt als nationaal belang, Vewin vindt dat dit betekent dat de bescherming van de drinkwatervoorziening dan ook verankerd moet worden in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), waar het ministerie van IenM momenteel aan werkt. Sluit mijnbouwactiviteiten uit in gebieden die nu en in de toekomst een rol spelen bij de drinkwatervoorziening en leg deze uitsluiting vast via een bestuursmaatregel (AMvB, Barro).

Monitor grondwater bij mijnbouwactiviteiten
Het incident van de diesel- en pekellekkage van AkzoNobel in de omgeving van Enschede leidde ertoe dat Agnes Mulder van het CDA in een amendement oproept regels op te stellen voor monitoring van het diepe grondwater bij mijnbouwactiviteiten. Vewin vindt dat grondwater bij mijnbouwactiviteiten altijd gemonitord moet worden op mogelijke vervuiling en vindt dat deze monitoring onderdeel moet uitmaken van de vergunning voor mijnbouwactiviteiten.

Op 6 juli zet de Tweede Kamer dit debat voort en reageert minister Kamp op de amendementen.

Lees ons standpunt over de Mijnbouwwet
Lees het artikel over de ondergrondse lekkage‚Äč

Tags by dit artikel
Delen via: