Amendement omgevingswet betere bescherming drinkwatervoorziening aangenomen
1 juli 2015

Amendement omgevingswet betere bescherming drinkwatervoorziening aangenomen

​De drinkwatervoorziening wordt beter beschermd in de nieuwe Omgevingswet. Het amendement van Albert de Vries (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) is vandaag door de Tweede Kamer aangenomen. Overheden moeten nu bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van Vewin om de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter te beschermen. Om te zorgen voor een betere bescherming pleit Vewin al geruime tijd voor het aanpassen van de Omgevingswet.

In artikel 2.1 van de Omgevingswet is de manier waarop overheden hun taken en bevoegdheden kunnen uitoefenen omschreven. Overheden moeten bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden rekening houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Het artikel bevat een uitgebreide opsomming van diverse belangen. Het belang van de bescherming van drinkwatergebieden wordt hieraan toegevoegd.

De Tweede Kamer heeft eerder besloten dat de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter moet worden beschermd. Door de Omgevingswet te wijzigen is de bescherming van openbare drinkwatervoorziening wettelijk geregeld.

Delen via: