Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet
Terug 16 december 2016

Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet

​Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, plaatst kanttekeningen bij de invoering van de Omgevingswet omdat deze wet de toekomstige bescherming van drinkwaterbronnen en infrastructuur onvoldoende regelt. De regelgeving voor de bescherming van drinkwaterbronnen verandert door de Omgevingswet. Vanuit de Drinkwaterwet geldt een zorgplicht voor de bescherming van de drinkwaterbronnen. In de Omgevingswet is de taak voor bestuursorganen opgenomen dat zij zorgen voor de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Dit is onvoldoende concreet uitgewerkt in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet. Deze weeffout is reden tot zorg voor de drinkwatersector.
Maandag 19 december debatteert de Tweede Kamer over deze uitvoeringsregelgeving. Vewin vraagt Kamerleden de weeffout te herstellen en zo drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen lozingen of andere milieubelastende activiteiten.

Zorgplicht bedrijven te vrijblijvend
Naast de zorgplicht voor overheden is in de uitvoeringsregelgeving een specifieke zorgplicht opgenomen voor bedrijven of organisaties, die een activiteit ondernemen met mogelijke nadelige effecten voor de leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om lozingen op oppervlaktewater. De zorgplicht om de nadelige gevolgen te beperken is volgens Vewin onvoldoende eenduidig en te vrijblijvend beschreven. Het komt aan op de eigen inschatting van een bedrijf of er nadelige gevolgen optreden die onder de zorgplicht vallen. Dit is moeilijk te handhaven voor het bevoegd gezag.
Daarom moet de zorgplicht specifieker gericht worden op de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Het is bijvoorbeeld essentieel dat bedrijven inzichtelijk maken welke emissies van welke stoffen plaatsvinden en welke eigenschappen deze stoffen hebben. Frequente incidenten met lozingen van industriële stoffen onderstrepen de noodzaak hiervan. Daarnaast dienen drinkwaterbedrijven betrokken te worden bij de aanvraag van een vergunning wanneer die het drinkwaterbelang raakt.

Veiligstelling drinkwatervoorziening van vitaal belang

De ambitie van Vewin is dat de drinkwatervoorziening als publieke nutsfunctie, die nauw samenhangt met de volksgezondheid, ook op de lange termijn goed is beschermd in onze maatschappij en in ons land. Het is noodzakelijk dat er voldoende ruimte is voor onze winningen, dat het grondwater voldoende beschermd wordt en dat de kwaliteit van het oppervlaktewater, ook in droge periodes voldoende blijft om drinkwater van te kunnen maken. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het veiligstellen van onze bronnen en infrastructuur is van vitaal belang.

Tags by dit artikel
Delen via: