Blijvende aandacht voor drinkwatervoorziening nodig bij ontwikkelingen kust
Terug 6 oktober 2017

Blijvende aandacht voor drinkwatervoorziening nodig bij ontwikkelingen kust

​​Gisteren vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het Kustpact. Leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu spraken met vertegenwoordigers van de drinkwatersector, gemeenten, provincies, waterschappen, de recreatiesector en natuurorganisaties. De drinkwatervoorziening, natuur en waterveiligheid zijn opgenomen als nationaal belang en benoemd als randvoorwaardelijk voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het kustgebied. Het Kustpact moet leiden tot meer bewustzijn over het belang van de kustgebieden voor de drinkwatervoorziening. Deze aandacht is van belang bij de uitwerking van het pact aangezien zich in de duinen infiltratieplassen en spaarbekkens bevinden voor de drinkwatervoorziening.


Namens de drinkwatersector was Joke Cuperus (directeur PWN) deelnemer aan het rondetafelgesprek. Zij heeft tijdens het gesprek het belang van de drinkwatervoorziening benadrukt als randvoorwaardelijke factor voor ontwikkelingen in het kustgebied. Bij de invulling van ruimtelijk-economische ontwikkelingen dient het belang van de drinkwatervoorziening bij alle betrokken partijen centraal te staan. Cuperus gaf aan dat dit niet automatisch goed gaat aangezien drinkwater vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. De drinkwatersector wordt steeds meer geconfronteerd met verontreinigingen van drinkwaterbronnen en er is ruimte nodig in het kustgebied om de infiltratie- en bufferfunctie van de duinen veilig te stellen.

Kamerleden toonden belangstelling voor drinkwater en de kust en stelden Cuperus veel vragen over drinkwater. Volgende week spreekt de Kamer over het Kustpact in een debat met minister Schultz.

Lees ook het standpunt van Vewin over het Kustpact

Tags by dit artikel
Delen via: