Congres Kansen voor water in de Omgevingswet
Terug 26 april 2016

Congres Kansen voor water in de Omgevingswet

Bescherming van bronnen voor ons drinkwater
Tijdens het voorjaarscongres van KNW Waternetwerk van 22 april hebben Arjen Frentz (Vewin) en Harrie Timmer (Oasen) een sessie geleid over de bescherming van de bronnen van drinkwater. De regelgeving voor ‘de bescherming van bronnen’ verandert en de verantwoordelijkheid voor deze bescherming komt bij de regio te liggen. Dit roept de vraag op hoe we de kwaliteit voor de bescherming van de bronnen voor drinkwater kunnen borgen.

Belang Omgevingswet voor het drinkwater
Frentz lichtte toe op welke punten de nieuwe Omgevingswet relevant is voor de drinkwatersector. Na 2018 verdwijnen er ten behoeve van de Omgevingswet acht voor water relevante bestaande wetten. De Omgevingswet gaat uit van decentralisatie van bevoegdheden, waardoor het (nog) belangrijker wordt om op regionaal vroegtijdig aan tafel te zitten bij bestuurders.
In de Omgevingswet ontbrak initieel het belang van de bescherming van de drinkwatervoorziening. Een amendement heeft ertoe geleid dat bestuursorganen bij besluiten over de fysieke leefomgeving het drinkwaterbelang volwaardig moeten meenemen.

Drie praktijkcases

Frentz en Timmer hebben vervolgens samen met de aanwezigen in de zaal drie cases besproken; Pyrazolen in de Maas, Afvalwaterinjectie in Twente en Kustbebouwing. Bij deze bespreking kwam ook de rol van landelijke koepels en regionale partijen aan bod; wat kunnen zij in vergelijkbare gevallen concreet doen?
Tijdens het congres is een boek geschreven dat ook aandacht schenkt aan de bescherming van de bronnen van ons drinkwater.

Bekijk de presentatie van Arjen Frentz: Bescherming van bronnen van ons drinkwater

Tags by dit artikel
Delen via: