convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’: veiligheid en leveringszekerheid

Terug 13 december 2012

convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’: veiligheid en leveringszekerheid

Veilige dijken en beperking van de meerkosten voor netbeheerders (zoals drinkwaterbedrijven) door betere samenwerking. Dat is het doel van het convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ dat de waterschappen en het Platform Netbeheerders 11 december jl. ondertekenden, waarbij Vewin directeur Theo Schmitz aanwezig was.

Begrip en heldere afspraken
Waterschappen zijn wettelijk verplicht de hun toevertrouwde dijken periodiek te toetsen op veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om zaken zoals hoogte of stevigheid, maar ook om objecten op of in de dijk, zoals bomen, buizen of kabels. Voldoet een dijk niet aan de eisen, dan moet hij worden versterkt.
In het verleden werd vaak al bijna begonnen met het ophogen van een dijk, voordat bijvoorbeeld het waterleidingbedrijf was geïnformeerd over verplichte verleggingen van de leidingen. Gevolg: haastige en dus te dure oplossingen en uitkomsten die elkaars doelen voorbij schieten. Hierover zijn in het convenant heldere afspraken gemaakt, waardoor wederzijds begrip ontstaat.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht