Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2012

24 december 2012
Vewin publiceert Waterspiegel 6

Vewin publiceert Waterspiegel 6 met daarin onder andere aandacht voor het Delta-deelprogramma Zoetwater, de EU Blueprint en rioolbeheer van Dunea.

Lees verder
19 december 2012
Extra geld voor Topsector Water

Vewin is zeer verheugd over de € 57 miljoen die komende jaren beschikbaar komt binnen de Topsector Water voor onderzoek.

Lees verder
13 december 2012
convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’: veiligheid en leveringszekerheid

Het convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ is ondertekend met als doel: Veilige dijken en beperking van de meerkosten voor netbeheerders door betere samenwerking.

Lees verder
12 december 2012
Waterkracht: Resultaten van het Bestuursakkoord Water in praktijk

Vewin publiceert vandaag in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘Waterkracht’.

Lees verder
10 december 2012
Schultz: Deltafonds ook voor waterkwaliteit

Minister Schultz (I&M) heeft vandaag in de Tweede Kamer gezegd dat het Deltafonds ook is bedoeld voor projecten ter verbetering van waterkwaliteit.

Lees verder
5 december 2012
Vewin publiceert Waterspiegel Update 5

Vewin heeft Waterspiegel Update 5 gepubliceerd. In deze digitale nieuwsbrief onder andere aandacht voor: Afschaffing precario, EU-Blueprint en de Structuurvisie Ondergrond.

Lees verder
28 november 2012
Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Vewin heeft in een brief aan de Staatssecretarissen van I&M en EZ gevraagd om conclusies uit een KWR rapport inzake vermesting mee te nemen in het mestbeleid en de Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees verder
19 november 2012
IN MEMORIAM: Harmen Hoogeveen (1956-2012)

Wij ontvingen afgelopen vrijdag het intens droevige bericht dat, na een slopende ziekte, Harmen Hoogeveen, directeur Waterbedrijf Groningen en bestuurslid Vewin, is overleden.

Lees verder
16 november 2012
Waterspiegel 5 is uit

Waterspiegel 5 is uit. In dit nummer allereerst een interview met Cees Veerman, voorzitter Vewin. Andere onderwerpen: water woordvoerders Tweede Kamer, JOGG en meer.

Lees verder
15 november 2012
Vewin in het RTL programma Bedrijf in Beeld

Deze week staat Vewin volop in de aandacht bij het RTL programma Bedrijf in Beeld. In dit programma worden de activiteiten van Vewin en de drinkwatersector nader bekeken.

Lees verder
8 november 2012
Ondergrondse samenwerking: BodemenergieNL meets Vewin

Met duurzaam bodemgebruik als doel bespreken Vewin en BodemenergieNL wederzijdse belangen en mogelijkheden voor samenwerking.

Lees verder
5 oktober 2012
Brief van Vewin aan informateurs

Vewin vraagt in een brief aan de informateurs Kamp en Bos aandacht voor vier onderwerpen die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor de drinkwatersector.

Lees verder