Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2013

16 december 2013
Chemische onkruidbestrijding: dweilen met de kraan open

Chemische onkruidbestrijding is voor drinkwaterbedrijven als dweilen met de kraan open. Vewin roept de Tweede Kamer op om voor verbod op chemische onkruidbestrijding te stemmen.

Lees verder
29 november 2013
Vewin wijst in brief aan de Eerste Kamercommissie voor Financiën verhoging van Belasting op Leidingwater af

Vewin wijst in brief aan de leden van de Eerste Kamercommissie voor Financiën verhoging van Belasting op Leidingwater af.

Lees verder
13 november 2013
CBS: Kwaliteit Nederlandse oppervlaktewater is slechtste binnen EU

Uit de CBS publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’ blijkt dat het Nederlandse oppervlaktewater het slechtste is binnen de EU. Vewin pleit er bij de Nederlandse regering voor om KRW doelen (schone bronnen in 2015) over te nemen.

Lees verder
12 november 2013
Ingangsdatum degressieve Belasting op Leidingwater onuitvoerbaar

Het voorstel van Staatssecretaris Weekers om een degressieve Belasting op Leidingwater al op 1 januari 2014 in te voeren is onuitvoerbaar voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, omdat omvangrijke onnodige administratieve lasten ontstaan.

Lees verder
28 oktober 2013
Consument betaalt twee keer voor belastingverhoging

Door het afhaken van grootverbruikers van drinkwater, als gevolg van de verhoging van de Belasting op leidingwater, komen investeringen van drinkwaterbedrijven voor deze afnemers voor rekening van de consument. Vewin heeft een kostenneutrale oplossing.

Lees verder
11 oktober 2013
Onzinnige milieubelasting op schoon drinkwater

Vewin heeft de financieel woordvoerders in de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij pleit voor heroverweging van de hogere milieubelasting op schoon drinkwater.

Lees verder
4 oktober 2013
Alternatief voor belastingverhoging op drinkwater

Vewin heeft een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de minister van financiën gestuurd inzake de belastingverhoging op drinkwater.

Lees verder
19 september 2013
Regelgeving schaliegas aanscherpen

Vewin stemt in met het aangekondigde uitstel van schaliegasboringen door minister Kamp. Deze tijd is nodig om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de risico’s voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
18 september 2013
Drinkwater benchmark 2012: Inzet en continuïteit zorgen voor kwaliteit

Het Nederlandse drinkwater is van uitstekende kwaliteit en voldoet ruimschoots aan alle wettelijke eisen. Dit blijkt uit de benchmark ‘Water in Zicht 2012'

Lees verder
16 september 2013
Vewin publiceert Lobby Agenda 2013/2014

Prinsjesdag, de start van het parlementaire jaar, is voor Vewin het moment om de Lobby Agenda 2013/2014 uit te brengen.

Lees verder
16 september 2013
Vewin benoemt nieuwe directeur

In verband met de komende pensionering van de huidige directeur, de heer drs. Theo Schmitz, benoemt het bestuur van Vewin mevrouw mr. Renée Bergkamp tot nieuwe directeur van Vewin.

Lees verder
9 september 2013
Chemische onkruidbestrijding in de ban

Vewin vraagt de Tweede Kamer het voorgestelde verbod op chemische onkruidbestrijding door staatssecretaris Mansveld (I&M) te steunen.

Lees verder
26 augustus 2013
EZ-onderzoek schaliegas onvoldoende, risico’s gebagatelliseerd

Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico’s voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld.

Lees verder