Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2012

10 december 2012
Schultz: Deltafonds ook voor waterkwaliteit

Minister Schultz (I&M) heeft vandaag in de Tweede Kamer gezegd dat het Deltafonds ook is bedoeld voor projecten ter verbetering van waterkwaliteit.

Lees verder
28 november 2012
Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Vewin heeft in een brief aan de Staatssecretarissen van I&M en EZ gevraagd om conclusies uit een KWR rapport inzake vermesting mee te nemen in het mestbeleid en de Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees verder
5 oktober 2012
Brief van Vewin aan informateurs

Vewin vraagt in een brief aan de informateurs Kamp en Bos aandacht voor vier onderwerpen die in de komende kabinetsperiode van belang zijn voor de drinkwatersector.

Lees verder
27 augustus 2012
Goede bescherming van drinkwaterbronnen vereist duidelijke Omgevingswet

Vewin organiseert 29 augustus het seminar ‘Beschermingsbeleid drinkwater 3.0’ als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die het ministerie van I&M momenteel opstelt.

Lees verder
2 juli 2012
Behoud kwaliteit drinkwaterbronnen

In een interview met Waterforum over de Europese richtlijn prioritaire stoffen, heeft Vewin aangegeven, dat een uitbreiding van de lijst met stoffen (geneesmiddelen) noodzakelijk is.

Lees verder
26 juni 2012
Drinkwaterbeschermingszones moeten heilig zijn

Nederland wordt 3D-land, niet alleen op tv (HD) en in bioscoopfilms, maar evenzeer in de ruimtelijke ordening. Met behulp van ingenieuze bouwconstructies en creatieve architectuur worden open ruimten opgevuld.

Lees verder
8 juni 2012
Vewin geeft aftrap van het project Water ABC

Deze week vond de aftrap plaats van het project Water ABC (Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit), waarvan Vewin een van de initiatiefnemers is.

Lees verder
25 april 2012
Bescherming drinkwaterbronnen als stevige pijler in de Structuurvisie Ondergrond

Waterbescherming moet een stevige pijler worden in de Structuurvisie Ondergrond van het ministerie van I&M. Dit werd gisteren besproken tijdens het Vewin seminar Bodem: ‘Final frontier’

Lees verder
24 april 2012
Wildgroei ondergrondse activiteiten in goede banen leiden

Vewin belegt vandaag, samen met stakeholders, een seminar om de huidige wildgroei aan ondergrondse activiteiten middels afspraken in goede banen te gaan leiden.

Lees verder
2 april 2012
Vara Kassa: glyfosaat is schadelijk voor het oppervlaktewater

Vara Kassa heeft afgelopen zaterdag aandacht besteed aan onkruidbestrijding. Rik Grashoff (GroenLinks) heeft de uitvoer van zijn aangenomen motie van vorig jaar toegelicht.

Lees verder
20 februari 2012
Evaluatie Duurzame Gewasbescherming: doelen drinkwaterbronnen niet gehaald

De doelen uit de nota ‘duurzame gewasbescherming’ zijn voor wat betreft de drinkwaterbronnen niet gehaald. Dit blijkt uit een evaluatie van het PBL.

Lees verder
7 februari 2012
Drinkwater prioriteit in tijden van droogte

Bij langdurige droogte moet er voldoende kwalitatief goed zoetwater beschikbaar zijn voor de drinkwatervoorziening. Vewin wijst hierop wanneer de Tweede Kamer vergadert over waterkwaliteit op 15 februari.

Lees verder
3 februari 2012
Behoud nationale bescherming van oppervlaktewater en grondwater

De Tweede Kamer overlegt op 15 februari over waterkwaliteit. Vewin brengt de nationale bescherming van oppervlaktewater, grondwater en bodem onder de aandacht.

Lees verder