Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2012

28 november 2012
Negatieve gevolgen vermesting voor drinkwaterwinning in beeld

Vewin heeft in een brief aan de Staatssecretarissen van I&M en EZ gevraagd om conclusies uit een KWR rapport inzake vermesting mee te nemen in het mestbeleid en de Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees verder
8 juni 2012
Vewin geeft aftrap van het project Water ABC

Deze week vond de aftrap plaats van het project Water ABC (Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit), waarvan Vewin een van de initiatiefnemers is.

Lees verder
2 april 2012
Vara Kassa: glyfosaat is schadelijk voor het oppervlaktewater

Vara Kassa heeft afgelopen zaterdag aandacht besteed aan onkruidbestrijding. Rik Grashoff (GroenLinks) heeft de uitvoer van zijn aangenomen motie van vorig jaar toegelicht.

Lees verder
20 februari 2012
Evaluatie Duurzame Gewasbescherming: doelen drinkwaterbronnen niet gehaald

De doelen uit de nota ‘duurzame gewasbescherming’ zijn voor wat betreft de drinkwaterbronnen niet gehaald. Dit blijkt uit een evaluatie van het PBL.

Lees verder
27 januari 2012
EU-biocidenverordening beperkt gebruik schadelijke stoffen

De verkoop van biociden is door het Europees Parlement aan banden gelegd. Vewin vindt dat bij de toelating rekening moet worden gehouden met grond- en oppervlaktewater.

Lees verder