Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2024
Europees Parlement stemt voor strenger beleid op vervuilende chemische stoffen
26 april 2024

Op 24 april stemde het Europees Parlement voor het herzien van de lijsten van verontreinigende stoffen, om vervuiling van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en Europese waterkwaliteitsstandaarden te verbeteren. In het voorstel van de Europese Commissie wordt onder andere PFAS toegevoegd aan de lijsten, evenals stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
Vewin pleit bij informateurs voor snelle actie voor de toekomst van ons drinkwater
11 april 2024

In een brief die Vewin vandaag aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol heeft gestuurd, benadrukt de drinkwatersector het belang van gezond, schoon en voldoende drinkwater voor de volksgezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, bedrijvigheid en welvaart. Vewin roept in deze brief het nieuwe kabinet op om snel in actie te komen en de drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij hun taken.

Lees verder
Factsheet KRW en medicijnresten: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
27 maart 2024

Vanwege een vergrijzende populatie en een toename van het medicijngebruik in Nederland worden er meer resten van medicijnen in ons oppervlaktewater gevonden. Jaarlijks komt er minimaal 190 ton aan medicijnresten via het riool in het water terecht. Dit vormt een probleem voor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen, 34% van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater gemaakt.

Lees verder
'Water in actie' overhandigd aan Tweede Kamer
19 maart 2024

Op 19 maart hebben de Unie van Waterschappen en Vewin het gezamenlijk actieprogramma ‘Water in actie’ gepresenteerd aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer.
Met deze petitie deden zij een dringende oproep tot samenwerking om de (drink)watervoorraden te beschermen.

Lees verder
Drinkwaterbedrijven en waterschappen: nieuw kabinet, kom in actie rond water
18 maart 2024

Op 18 maart hebben de waterschappen en drinkwaterbedrijven hun actieprogramma richting een nieuw kabinet gepresenteerd, ‘Water in actie’. In dit actieprogramma roepen zij een nieuw kabinet op samen met hen aan de slag te gaan met het beschermen van de (drink)watervoorraden en de zorg voor voldoende ruimte voor water.

Lees verder
Europese watersector doet dringende oproep aan Von der Leyen voor snelle restrictie PFAS
5 maart 2024

EurEau, de koepelorganisatie van de Europese waterbedrijven heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De waterbedrijven dringen er via een brief op aan snel maatregelen te nemen tegen de aanhoudende PFAS-vervuiling van ons milieu.

Lees verder
‘Neem het PFAS-restrictievoorstel snel en onverkort over’
5 januari 2024

Op 7 februari 2023 heeft het European Chemicals Agency ECHA een restrictievoorstel gepubliceerd voor een Europees verbod op PFAS: per- en polyfluoralkylstoffen. Doel hiervan is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen, om de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Lees verder