Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2012

13 december 2012
convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’: veiligheid en leveringszekerheid

Het convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ is ondertekend met als doel: Veilige dijken en beperking van de meerkosten voor netbeheerders door betere samenwerking.

Lees verder
8 november 2012
Ondergrondse samenwerking: BodemenergieNL meets Vewin

Met duurzaam bodemgebruik als doel bespreken Vewin en BodemenergieNL wederzijdse belangen en mogelijkheden voor samenwerking.

Lees verder
26 juni 2012
Drinkwaterbeschermingszones moeten heilig zijn

Nederland wordt 3D-land, niet alleen op tv (HD) en in bioscoopfilms, maar evenzeer in de ruimtelijke ordening. Met behulp van ingenieuze bouwconstructies en creatieve architectuur worden open ruimten opgevuld.

Lees verder
25 april 2012
Bescherming drinkwaterbronnen als stevige pijler in de Structuurvisie Ondergrond

Waterbescherming moet een stevige pijler worden in de Structuurvisie Ondergrond van het ministerie van I&M. Dit werd gisteren besproken tijdens het Vewin seminar Bodem: ‘Final frontier’

Lees verder
24 april 2012
Wildgroei ondergrondse activiteiten in goede banen leiden

Vewin belegt vandaag, samen met stakeholders, een seminar om de huidige wildgroei aan ondergrondse activiteiten middels afspraken in goede banen te gaan leiden.

Lees verder
3 februari 2012
Behoud nationale bescherming van oppervlaktewater en grondwater

De Tweede Kamer overlegt op 15 februari over waterkwaliteit. Vewin brengt de nationale bescherming van oppervlaktewater, grondwater en bodem onder de aandacht.

Lees verder
17 januari 2012
Vewin publiceert Waterdruk 7: ‘De bodem als basis voor een duurzaam bestaan’

In Waterdruk 7 geven 18 experts hun visies op het gebruik van de bodem. Waterdruk 7 beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over een duurzaam en geordend bodemgebruik.

Lees verder
16 januari 2012
Vewin maakt zich zorgen over bodemverontreiniging

Deze week behandelt de Tweede Kamer de wijziging van de Wet Bodembescherming. Vewin vindt dat bodemverontreiniging moet worden aangepakt zodra de drinkwaterwinning in gevaar dreigt te komen.

Lees verder