Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2013

19 september 2013
Regelgeving schaliegas aanscherpen

Vewin stemt in met het aangekondigde uitstel van schaliegasboringen door minister Kamp. Deze tijd is nodig om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de risico’s voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
26 augustus 2013
EZ-onderzoek schaliegas onvoldoende, risico’s gebagatelliseerd

Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico’s voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld.

Lees verder
24 april 2013
Kamer stelt voorwaarden aan boren naar schaliegas

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over schaliegas. De PvdA en andere partijen stellen voorwaarden aan het boren naar schaliegas.

Lees verder
15 maart 2013
Gelijke rechten bij Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

In een brief aan de Tweede Kamer roept Vewin samen met het Platform Netbeheerders op tot het vereffenen van ongelijkheden in de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Lees verder
11 februari 2013
Drinkwatersector waarschuwt opnieuw voor gevolgen schaliegaswinning

Uit onderzoek blijkt dat slechts een beperkt deel van de stoffen die in de bodem worden gebracht voor het fracken is beoordeeld op basis van de Europerse REACH verordening.

Lees verder