Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2015
Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing
8 juli 2015

Directeur Vewin Renée Bergkamp stelt in een column in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing dat de drinkwatervoorziening in het Rijkbrede traject ‘Herijking vitaal’ terecht is aangemerkt als topvitaal.

Lees verder
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start
22 juni 2015

De uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad onlangs besloten. Dit betekent dat de plannen zoals ze zijn vastgesteld, uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder
Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij  burgemeesters
25 maart 2015

In de nieuwste editie van Het Burgemeestersblad staat een artikel over de mindmap drinkwaterincidenten. Vewin heeft samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het CrisisSupportTeam de mindmap Drinkwater ontwikkeld.

Lees verder
Tweede Kamer: samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s goed op weg maar nog zorgpunten
3 maart 2015

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben tijdens het Algemeen Overleg met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over Nationale Veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg aangegeven belang te hechten aan een goede samenwerking van drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk.

Lees verder
Versterking samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s  in de praktijk
24 februari 2015

Op 25 februari wordt de brief van minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken van de samenwerkingsconvenanten tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven in de Tweede Kamer behandeld. Een aantal ontwikkelingen zoals het traject Continuïteit van de samenleving en de implementatie van het drinkwaterconvenant blijven de aandacht vragen.

Lees verder