Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2015
Nederlands-Belgische samenwerking voor reststoffen waterleidingbedrijven van start
24 december 2015

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, treedt met ingang van 2016 toe als aandeelhouder van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. in Nederland. Deze organisatie, opgericht in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ontwikkelt duurzame markten voor reststoffen uit drinkwater.

Lees verder
Precariobelasting zal in 2016 met 27% fors stijgen
18 december 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de opbrengst van gemeentelijke heffingen in kaart gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt dat komend jaar de precariobelasting ten opzichte van 2015 met 27% zal stijgen.

Lees verder
Directeur WML Ria Doedel benoemd tot vice-voorzitter CEEP Water-Taskforce
17 december 2015

​Mevrouw H. (Ria) Doedel is tijdens de Algemene Vergadering van CEEP op dinsdag 15 december te Brussel benoemd als vice-voorzitter van de Water Taskforce. CEEP, het Centre of Employers and Enterprises providing Public Services is een brede Europese belangenorganisatie.

Lees verder
​Waterspiegel 5: ‘Inzet op verbetering waterkwaliteit’
14 december 2015

​Waterkwaliteit krijgt steeds meer aandacht in de politiek en bij de Rijksoverheid. “Tussen alle onderwerpen waar ik als minister verantwoordelijk voor ben, neemt water een speciaal plekje in. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet hoe bijzonder het is dat er elke dag schoon water uit de kraan komt. Dat dat niet vanzelfsprekend is en dat daar degelijk heel hard aan gewerkt wordt”, aldus minister...

Lees verder
Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte
14 december 2015

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe het water schoner wordt en hoe Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht.

Lees verder
Waterinnovatieprijs 2015: Wingsprayer wint Schoon Waterprijs
7 december 2015

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2015 zijn bekend gemaakt. Door een deskundige jury, waar Vewin directeur Renée Bergkamp deel van uitmaakt, zijn uit de 135 inzendingen vier winnaars uitgeroepen.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt aandacht voor waterkwaliteit
4 december 2015

Deze week vond het wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Er was veel aandacht voor waterkwaliteit tijdens het debat. Zo uitten CDA en SP hun zorgen over de lozing van pyrazool en andere stoffen die de drinkwatervoorziening bedreigen.

Lees verder
Vanaf maart 2016 verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
3 december 2015

Glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogen vanaf maart volgend jaar niet meer gebruikt worden op verharde ondergronden zoals tegels en bestrating. Op 1 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Lees verder
Wijziging Mijnbouwwet stap in de goede richting, zorgen drinkwatervoorziening blijven
2 december 2015

​De regering heeft onlangs een voorstel voor aanpassing van de Mijnbouwwet aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is een belangrijke stap in de goede richting, want het geeft de minister van Economische Zaken de mogelijkheid om gebieden op voorhand uit te sluiten van mijnbouwactiviteiten.

Lees verder
Wetgevingsoverleg Water: Schoon Water hoog op de agenda
27 november 2015

Op 30 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen. Schoon water is en blijft topprioriteit voor Vewin.

Lees verder
Tweede Kamer wil haast met afschaffen precariobelasting via energie- en waterrekening
27 november 2015

Via een breed gesteunde motie heeft de Tweede Kamer aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd om zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen om de belasting op kabels en leidingen, de precariobelasting, te stoppen. Vewin is blij met dit signaal vanuit de Kamer dat na elf jaar nu eindelijk de moties, waarin de Kamer oproept tot afschaffen van de precariobelasting via...

Lees verder
Drinkwatersector is transparant over tarieven en heeft waterkwaliteit op orde
27 november 2015

De drinkwatersector heeft de totstandkoming van de tarieven 2014-2015 beter inzichtelijk gemaakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek door de ACM in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Lees verder
Belasting op drinkwater stijgt weer
24 november 2015

​De belastingen op drinkwater zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat blijkt uit de publicatie Drinkwaterstatistieken 2015 van Vewin. De consument betaalt 46 cent belasting per kubieke meter. Dat is 25% van de totale prijs die consumenten betalen.

Lees verder
“Onschuldige” onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening
23 november 2015

Het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima is een risico voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennis- en adviesbureau CLM. Ultima wordt gebruikt als alternatief voor glyfosaat en in de markt gezet als zogenaamd laag risico middel.

Lees verder
Consument betaalt steeds meer onzichtbare gemeentebelasting via energie- en waterrekening
16 november 2015

​Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zeer ongewenst.

Lees verder
Genomineerden Waterinnovatieprijs 2015
10 november 2015

Ook dit jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt aan innovatieve projecten in de watersector. Uit de 135 inzendingen heeft de jury de genomineerden per categorie bekendgemaakt. De jury waaronder directeur Renee Bergkamp van Vewin wees genomineerden aan in de categorieën 'Waterveiligheid', 'Schoon water', 'Voldoende water' en 'Klaar voor de toekomst'.

Lees verder
Start innovatieproject Schone Maaswaterketen
30 oktober 2015

De Maas kan en moet schoner. Daarom zijn de drinkwaterbedrijven langs de Maas, waterschappen, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met het innovatieproject Schone Maaswaterketen.

Lees verder
Motie aangenomen om fracking naar gas op te schorten
30 oktober 2015

De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die eist om alle fracking-activiteiten bij gaswinning op te schorten. Vewin vindt het een goede zaak dat deze motie is aangenomen.

Lees verder
Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging  aanpak geneesmiddelen in water
28 oktober 2015

De Franse parlementariër Michèle Rivasi heeft de Europese Commissie onlangs aangesproken op het feit dat er in september 2015 een strategische aanpak omtrent geneesmiddelen had moeten liggen, maar dat deze nu minimaal één jaar vertraagd is.

Lees verder
Omgevingswet in de Eerste Kamer
27 oktober 2015

Op dit moment neemt het drinkwaterbedrijf in Limburg nog steeds geen Maaswater in voor de productie van drinkwater. Afgelopen zomer is er door een langdurige lozing van pyrozool in de Maas, de drinkwatervoorziening in belangrijke delen van het land ernstig onder druk komen te staan

Lees verder
Na ruim twee jaar praten te weinig concrete stappen gezet
22 oktober 2015

Vewin en Natuur en Milieufederaties ondertekenen Green Deal chemievrij beheer sportvelden niet.

Lees verder
Betere samenwerking door Kansenkaart Waterketen
15 oktober 2015

Meer en intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven via best practices. Dat is het doel van de Kansenkaart Waterketen die de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin vandaag tijdens een bestuurlijke bijeenkomst hebben gepresenteerd.

Lees verder
Waterspiegel 4: Volop aandacht voor waterkwaliteit
13 oktober 2015

“Samenwerken is van eminent belang”, dat zegt DG Peter Heij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de nieuwe Waterspiegel. Hij geeft aan dat stakeholders steeds vaker partner van elkaar worden.

Lees verder
International Best Practice Conference (Boedapest)
1 oktober 2015

Op 29 en 30 september heeft MaVíz (Hongaarse zustervereniging van Vewin) ter ere van hun 25 jarig bestaan een International Best Practice Conference rondom drinkwater georganiseerd. Vewin directeur Renée Bergkamp hield hier een toespraak.

Lees verder