Drinkwater nationaal belang in Kustpact en Nationale Omgevingsvisie
Terug 17 juli 2018

Drinkwater nationaal belang in Kustpact en Nationale Omgevingsvisie

​Op 5 juli informeerde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de voortgang van het Kustpact. Dat deed zij mede namens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de kustpactpartners, waaronder de drinkwatersector. Minister Ollongren is positief over de uitvoering van het Kustpact. Vewin is blij dat de minister heeft toegezegd de drinkwatervoorziening als nationaal belang op te nemen in de Nationale Omgevingsvisie.

Drinkwatervoorziening randvoorwaardelijk

Vorig jaar ondertekenden bijna 60 overheden en organisaties, waaronder drinkwaterbedrijven, het Kustpact als antwoord op maatschappelijke zorgen over de waarden van de kust. In het Kustpact is afgesproken om zoneringen op te stellen waar wel, waar geen, en waar onder voorwaarden gebouwd mag worden. De nationale belangen van de drinkwatervoorziening, waterveiligheid, en natuurbehoud zijn randvoorwaardelijk voor ontwikkelingen in de kustzone.

Bescherming

Minister Ollongren geeft in haar brief aan deze waarden van de kust als nationaal belang te verwerken in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Vewin is hier blij mee. De drinkwatervoorziening is namelijk een publieke, wettelijke taak en is benoemd als nationaal belang met een zorgplicht voor de overheid. Hierbij hoort ook uitwerking in de vorm van nationale bescherming voor de lange termijn.


Ollongren heeft aangegeven de NOVI eind dit jaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.


Lees de brief over de voortgang van het Kustpact
Lees het Vewin-standpunt over de NOVI en het Vewin-standpunt over het Kustpact

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht