Drinkwaterbedrijven en waterschappen: water moet hoger op de Europese agenda
Terug 4 december 2023

Drinkwaterbedrijven en waterschappen: water moet hoger op de Europese agenda

In Nederland hebben we de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug. Toch bereiden de politieke partijen alweer de volgende verkiezingen voor: de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. De waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben samen een aantal punten aangedragen voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in aanloop naar deze verkiezingen. Hierin wordt opgeroepen water hoger op de politieke agenda te zetten in Europa.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen hebben Europa nodig om hun taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Zo beïnvloedt de vervuiling in de rivieren stroomopwaarts in Europa direct de waterkwaliteit in Nederland en zijn de toenemende weersextremen grensoverstijgend en een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle lidstaten.

Samenhang in wateraanpak

Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De EU heeft in de afgelopen vijf jaar met de uitvoering van de Green Deal, een poging gedaan om het milieu, inclusief water en bodem, beter te beschermen. De waterschappen en drinkwaterbedrijven merken dat dit nog niet voldoende is. Water moet hoger op de Europese politieke agenda om recht te doen aan de urgentie en het integrale en grensoverschrijdende karakter.”

Actie op Europees niveau

Hans de Groene, directeur Vewin: “Op Europees niveau is actie nodig om de kwaliteit van het water en van de drinkwaterbronnen in de toekomst te verbeteren. Stevige ambities omtrent waterkwaliteit zullen de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening op langere termijn vergemakkelijken.”

Ambities op waterkwaliteit en klimaatbestendig waterbeleid

In hun gezamenlijke aanbod aan politieke partijen pleiten de drinkwaterbedrijven en de waterschappen voor meer actie op bronaanpak om watervervuiling tegen te gaan. Zo zijn beide partijen voorstander voor een Europees totaalverbod op PFAS. Daarnaast vragen ze meer aandacht voor waterkwantiteit en pleiten zij voor een klimaatbestendig Europees waterbeleid, met onder meer aandacht voor een goede Europese bodemkwaliteit.

Gezamenlijke inzet

De waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen verder om de beschikbaarheid van voldoende EU-fondsen en leningen voor de investeringen die nodig zijn om het waterbeheer in Europa toekomstbestendig te maken.


Delen via: