Drinkwatersector blij met door minister voorgenomen WACC 2022-2024
1 oktober 2021

Drinkwatersector blij met door minister voorgenomen WACC 2022-2024

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Tweede Kamer laten weten het voornemen te hebben om het advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over te nemen om de WACC (Weighted Average Cost of Capital) voor de drinkwaterbedrijven voor de periode 2022-2024 vast te stellen op 2,95%. Vewin is hier blij mee, omdat de minister de drinkwaterbedrijven hiermee uitzicht biedt op de gevraagde duidelijkheid over hun investeringsmogelijkheden in de komende drie jaar. De Tweede Kamer vroeg in de aangenomen motie Grinwis c.s. van 24 juni 2021 om "zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden aan de drinkwaterbedrijven over hun investeringsmogelijkheden". Het definitieve besluit moet voor 1 november worden genomen zodra enkele eerder voorgestelde wijzigingen in de WACC-regelgeving in werking zijn getreden. Het is en blijft volgens de drinkwaterbedrijven zaak voor de langere termijn een structurele oplossing te bieden voor de financieringsproblematiek van de sector.

De drinkwatersector moet in de komende jaren fors meer – tot 60% investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van het drinkwater te kunnen blijven garanderen. De huidige wettelijke WACC-limiet belemmert echter het aantrekken van de hiervoor benodigde langlopende financieringen.

Advies ACM

De ACM adviseerde de minister om de WACC voor de periode 2022-2024 licht te verhogen ten opzichte van het huidige WACC-percentage van 2,75%. Dat komt doordat het advies gebaseerd is op de gewijzigde regelgeving die beter rekening houdt met de werkelijke financiering van de drinkwaterbedrijven, maar ook omdat de ACM realistischer waarden dan in de eerdere WACC-reguleringsrondes gebruikt in de WACC formule. De huidige WACC-regeling maakt het onmogelijk voldoende financieringsruimte te garanderen voor de o.a. door de gewijzigde omstandigheden sterk stijgende investeringen (vernieuwingsopgave, invloed van klimaateffecten, droogte, etc.). Dit is waarom Vewin ervoor heeft gepleit om de WACC-regulering te hernieuwen. Het ministerie van IenW onderzoekt momenteel of er structurele oplossingen zijn voor de problematiek en de wettelijke verankering daarvan. Dit onderzoek is helaas niet op tijd klaar voor de nieuwe WACC-reguleringsperiode vanaf 2022. Vewin is daarom voor de korte termijn blij met de uitkomst van het advies omdat de WACC niet verder daalt. Echter, voor de lange termijn is het van belang dat er structurele oplossingen komen voor de financieringsproblematiek van de drinkwaterbedrijven.

Tags by dit artikel
Delen via: