Drinkwatersector en de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’
Terug 14 oktober 2016

Drinkwatersector en de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’

Drinkwaterbedrijven beheren ongeveer 24.000 ha natuurgebied, vaak aangewezen als Natura2000- gebied of onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk. De sector levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de (inter)nationale natuurdoelen. Op 10 oktober heeft een vakjury dertien natuurgebieden genomineerd voor de titel 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. Het publiek kan tot eind oktober stemmen op de genomineerden. Bij vijf van deze genomineerde natuurgebieden zijn één of meer drinkwaterbedrijven betrokken. Het gaat om Nationaal Park Drentsche Aa (WMD en Waterbedrijf Groningen), NLDelta Biesbosch – Haringvliet (Evides), Nationaal Park Oosterschelde (Evides), Nationaal Park Hollandse Duinen (Dunea) en Van Gogh Nationaal Park (Brabant Water).

Drinkwatersector: grote natuurbeheerder
De drinkwatersector is een grote natuurbeheerder in Nederland, naast organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De12Landschappen. De drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector levert een bijdrage aan het halen van de natuurdoelen door het beheren van die hectaren natuur. In een natuurrijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd. Ook de natuur is gebaat bij voldoende en zuiver water, omdat het de biodiversiteit vergroot. Bovendien vervullen de natuurgebieden die drinkwaterbedrijven beheren, een recreatieve functie voor het publiek.

Nationaal Park Drentsche Aa
Het gebied rond het Deurzerdiep maakt deel uit van het schitterende Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Hier ligt het waterwingebied van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Het grondwater is de bron van het drinkwater voor de inwoners van Assen en omgeving. Ondanks dat het gebied in Drenthe ligt, is ook Waterbedrijf Groningen (WBG) betrokken bij Nationaal Park Drentsche Aa. De Drentsche Aa is al sinds 1879 een belangrijke bron waaruit veel Groningers hun water drinken. Dat deze beek zo schoon is dat er drinkwater van kan worden gemaakt is uniek. Op het pompstation De Punt wint WBG naast grondwater ook oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Binnen het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa werkt WBG samen met provincie Drenthe en Waterschap Hunze & Aa's om de Drentsche Aa zo schoon mogelijk te houden, of schoner te krijgen, door middel van spuitvrije zone's, bewustwording bij bewoners in het gebied maar ook bij gemeenten. In Drentsche Aa; The Movie is te zien hoe aan deze bewustwording wordt gewerkt.

NLDelta Biesbosch – Haringvliet (Evides), Nationaal Park Oosterschelde (Evides)
In het gebied van Evides liggen twee natuurgebieden: NL Delta Biesbosch-Haringvliet en Park Oosterschelde. Evides heeft haar steun betuigd voor het bidbook NP van Wereldklasse NLDELTA Biesbosch – Haringvliet, maar beide gebieden natuurgebieden zijn voor Evides even belangrijk, omdat bescherming van de natuur ook een goede bescherming vormt voor de bron van drinkwater.
Deze Nederlandse delta (NLDelta), is uniek in de wereld en strekt zich uit van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam. In deze vruchtbare deltanatuur leven miljoenen trekvogels en vissen. Straks, in 2018, gaan de Haringvlietsluizen op een kier en ontmoeten zoet rivierwater en zout zeewater elkaar weer en keren zalm en steur terug in de Nederlandse wateren. Ook het getij krijgt langzaam weer haar invloed op de natuur.

Nationaal Park Hollandse Duinen
Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Dit is het beoogde Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. De Scheveningse watertoren van drinkwaterbedrijf Dunea bevindt zich in dit gebied en behoort tot ons nationaal erfgoed. Hij is gebouwd in 1874, het jaar waarin de Haagse Duinwaterleiding begon met het winnen van drinkwater uit de duinen. De watertoren is onderdeel van Dunea's belangrijkste productiefaciliteit in Meijendel, het duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar. Het is een van de vogelrijkste gebieden van Nederland dankzij de variatie aan open water, rietland, moeras, vochtige en droge duinvalleien, grasland en struiken. Samen met nog twee kleinere duingebieden die Dunea beheert is dit gebied jaarlijks goed voor een miljoen recreanten. Drinkwaterbedrijf Dunea wil de fraaie natuur en de bronnen nog beter beschermen en de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker te maken. Dunea doet dit door de verbinding te zoeken en nog beter samen te werken, onder andere door de oprichting van dit Nationaal Park.

Van Gogh Nationaal Park
In het hart van Brabant, de geboortegrond van Vincent van Gogh ligt het Van Gogh Nationaal Park. De landschappelijke parels uit zijn tijd zijn in het Van Gogh Nationaal Park nog steeds aanwezig. Hier vind je bossen, vennen en grootste zandverstuivingen van Europa, authentieke dorpen, levendige pleinen en charmante steegjes. Het park omvat een mozaïek van bijzondere natuurgebieden en landschappen die in elkaar overlopen, van de Oostelijke Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen tot de Oisterwijkse Vennen, de Kampina en Nationaal Landschap Het Groene Woud. In het park ligt een aantal waterwingebieden van Brabant Water die met grote zorg voor de natuur beheerd worden: Vlijmen, Haaren, Oirschot en Schijndel.

Publieksverkiezing
Het publiek kan zijn stem uitbrengen tot maandag 31 oktober 13.00 uur op mooistenatuurgebied.nl. De drie gebieden met de meeste stemmen ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in kwaliteitsverbetering van hun gebied. Ook worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Naast de drie gebieden die door het publiek worden gekozen, kan de vakjury nog een vierde gebied aanwijzen. De verkiezing van het 'Mooiste Natuurgebied van Nederland' is een initiatief van staatssecretaris Van Dam.

Delen via: