Europa mist kans drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen
Terug 29 november 2023

Europa mist kans drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen

Op 22 november stemde het Europees Parlement tegen de voorgestelde EU Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Vewin betreurt deze uitslag en benadrukt dat Europa hiermee de kans mist drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen. Dit is nodig want bestrijdingsmiddelen worden nog steeds in normoverschrijdende hoeveelheden aangetroffen in de bronnen voor drinkwater.

Geen akkoord binnen het Europees Parlement

Binnen het Europees Parlement liepen de meningen over de voorgestelde verordening sterk uiteen. Na anderhalf jaar onderhandelen is er geen akkoord bereikt over het voorstel. Punt van discussie was vooral de invulling van het onderdeel ‘gevoelige gebieden’, wat maakte dat al voor stemming het voorstel sterk was afgezwakt.

Emissie bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterbronnen

Het voorstel van de Europese Commissie bevatte een verbod op de toepassing van bestrijdingsmiddelen in gevoelige gebieden en een verplichting om drinkwaterbronnen te beschermen tegen verontreiniging door bestrijdingsmiddelen. Dit had kunnen helpen om de emissies naar drinkwaterbronnen naar nul te brengen. Het halen van de KRW-doelen voor bestrijdingsmiddelen (uiterlijk 2027) komt door deze afwijzing helaas niet dichterbij.

Duurzamer invullen van bestaande richtlijn

Op 11 december vindt de Europese Landbouw- en Visserijraad plaats. Vewin hoopt dat de landbouwministers van de lidstaten hogere prioriteit geven aan een duurzamer gebruik van bestrijdingsmiddelen dan het Europees Parlement en in ieder geval gehoor geven aan de intentie van de verordening die nu afgewezen is. De verordening was voorgesteld omdat de reeds bestaande Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen te weinig vooruitgang opleverde en door nadere invulling op lidstaatniveau geen gelijk speelveld in Europa opleverde. Lidstaten kunnen er alsnog voor kiezen de bestaande richtlijn duurzamer in te vullen zodat ook drinkwaterbronnen beter beschermd worden tegen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen.


Tags by dit artikel
Delen via: