Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig
Terug 22 maart 2017

Europees Chemicaliën Agentschap: Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig

De komende maanden zal Vewin in Brussel en Den Haag bij beleidsmakers en politici aandringen op het tegengaan van normoverschrijdingen van glyfosaat in grond- en oppervlaktewater.
Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) oordeelde vorige week dat het bestrijdingsmiddel glyfosaat binnen de EU niet als kankerverwekkend geclassificeerd wordt. Maar glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig voor de natuur en het leven in wateren met langdurige effecten, en als bewezen zeer schadelijk voor ogen. ECHA was vorig jaar gevraagd om gezondheidsrisico's van glyfosaat te onderzoeken nadat EU-lidstaten en het Europees Parlement veel kritiek hadden geuit op een voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat in de EU met 15 jaar te verlengen. Vorig jaar nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin aan de Europese Commissie en lidstaten werd gevraagd de licentie met maar 7 jaar te verlengen en de verkoop en het gebruik van glyfosaat te beperken of te verbieden voor niet-professionele gebruikers. Vewin is voorstander van een dergelijk verbod, omdat een verbod effectief kan bijdragen aan het tegengaan van de normoverschrijdingen in grond- en oppervlaktewater.

Eind november definitief oordeel verlenging EU-licentie glyfosaat

ECHA heeft nu geoordeeld dat de huidige geharmoniseerde classificatie van glyfosaat wordt behouden. ECHA zal nu snel haar officiële beoordeling naar de Europese Commissie sturen. De Commissie zal dan op haar beurt een nieuw voorstel voor verlenging van de EU-licentie van glyfosaat aan de Raad en het Europees Parlement voorleggen. De EU heeft tot eind november van dit jaar de tijd om een definitief oordeel te vellen.

Tags by dit artikel
Delen via: