Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen
Terug 14 september 2023

Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten. Ook zouden de lijsten met vervuilende stoffen regelmatiger een update moeten krijgen.

Stap in de goede richting

Vewin heeft gepleit voor het opnemen en strenge normering van deze verontreinigende stoffen en staat dus volledig achter de herziening van deze lijsten. PFAS, pesticiden en nieuwe medicijnresten zoals hormoonverstoorders, pijnstillers en antibiotica vormen een groot risico voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening. Opname van deze stofgroepen in de prioritaire stoffenlijsten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) inclusief de bijbehorende normen geeft handvatten om de emissie van deze stoffen naar het milieu en bronnen voor drinkwater te verminderen.

Vaker een herziening

Het Europees Parlement wil de lijsten regelmatiger updaten, zodat het gelijke tred houdt met het ontstaan van nieuwe chemische stoffen. Vewin onderschrijft dit en pleit voor driejaarlijks monitoren en rapporteren op implementatie en resultaten van doorwerking van de prioritaire stoffenlijsten.

Voor PFAS is totaalverbod nodig

Voor PFAS is de KRW een waardevol instrument om de emissies naar het milieu te verminderen, maar Vewin ziet liever een nog zwaardere aanpak: een Europees totaalverbod voor de productie, gebruik en emissie van PFAS. De stofgroep zit inmiddels in voedsel, lucht, stof en (drink)water. Daarnaast pleit Vewin er daarom voor dat het voldoen aan de nieuwe normering niet wordt doorgeschoven tot 2045, maar dat vóór 2027 alle acties die leiden tot het voldoen aan de voorgestelde normering voor PFAS geïdentificeerd en geïmplementeerd zullen zijn.

Hoe verder voor de herzieningen?

Nu het Europees Parlement akkoord is met de herziening van de stoffenlijsten, gaat het onderwerp door naar de Raad van de Europese Unie. Wanneer deze een positie heeft ingenomen, vindt een triloog plaats. Als een politiek akkoord bereikt wordt, zal de wetgeving hierover definitief worden doorgevoerd.


Tags by dit artikel
Delen via: