Europees Parlement: ‘Verbeter de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen’
Terug 24 december 2018

Europees Parlement: ‘Verbeter de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen’

Europees Parlement: 'Verbeter de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen'

Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen, waarin het de Europese Commissie en de Europese lidstaten oproept tot een onmiddellijk verbod op het gebruik van kankerverwekkende en hormoonverstorende gewasbeschermingsmiddelen. Ook roept de resolutie op om te stoppen met het verlengen van de Europese toelating van omstreden gewasbeschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld glyfosaat. Verder pleit het Europees Parlement voor verbeterde afstemming van de Europese gewasbeschermingswetgeving met andere EU­wetgeving op het gebied van bescherming van de volksgezondheid en verbetering van de waterkwaliteit.

Normoverschrijdingen in Nederland
In Nederland zijn in de afgelopen jaren in 30% van alle winningen voor drinkwaterproductie bestrijdingsmiddelen aangetroffen die de normen overschreden of daar dichtbij zaten. Een ambitieuzere Europese aanpak om verontreiniging van water door gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen is nodig en de positie van het Europees Parlement ondersteunt dit. Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de resolutie. Zij vond tijdens de plenaire stemming een meerderheid voor haar wijzigingsvoorstellen om de resolutie aan te scherpen. 'De aanbevelingen van het Europees Parlement zijn duidelijk', aldus Hazekamp. 'Landbouwgif dat schadelijke effecten heeft voor mens, dier en milieu mag niet langer worden goedgekeurd voor gebruik. Dat geldt met name voor gifsoorten die bewezen kankerverwekkend of hormoonverstorend zijn. Er zijn op dit moment meerdere van zulke stoffen op de markt; soms op basis van procedurele verlengingen, wat betekent dat de risico's niet grondig zijn geëvalueerd. In andere gevallen, zoals glyfosaat, is de evaluatie wel gedaan, maar op basis van misleidende informatie van de industrie. De Europese Commissie verzaakt op deze manier haar plicht om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.'

Levensmiddelenwetgeving
De komende maanden wordt de Europese levensmiddelenwetgeving aangepast en doet de pesticidecommissie van het Europees Parlement nadere aanbevelingen over bestrijdingsmiddelen. Hazekamp zit bij beide dossiers aan de onderhandelingstafel. 'Momenteel worden er te grote risico's genomen. Het voorzorgsbeginsel – dat is vastgelegd in Europese wetgeving – moet niet langer genegeerd, maar gerespecteerd worden. Ik geef niet op voordat dat gebeurt.'​

Tags by dit artikel
Delen via: