Europees Parlement wil verbod glyfosaat maar nog geen overeenstemming tussen lidstaten
Terug 25 oktober 2017

Europees Parlement wil verbod glyfosaat maar nog geen overeenstemming tussen lidstaten

​Het Europees Parlement heeft op 24 oktober met een aanzienlijke meerderheid gestemd voor een verbod op glyfosaat (355 tegen 204 stemmen). Het parlement wil dat de onkruidverdelger glyfosaat vanaf december 2022 verboden is in de Europese Unie. De Europese Commissie had eerder voorgesteld de licentie voor glyfosaat met tien jaar te verlengen.
Leden van het Europees Parlement stellen dat de EU een plan moet maken om stapsgewijs van het gebruik van glyfosaat af te komen, te beginnen met een volledig verbod op particulier (huishoudelijk) gebruik. Wanneer biologische, werkende alternatieven beschikbaar zijn voor onkruidbestrijding moet het gebruik van glyfosaat ook binnen de landbouw verboden worden.
Voor Vewin staat voorop dat glyfosaat niet terecht komt in de bronnen waarvan drinkwater wordt gemaakt. Glyfosaat en het afbraakproduct AMPA wordt al jarenlang in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in het water van de Maas en de Rijn, waarmee het een groot probleem vormt voor innamepunten voor drinkwaterproductie langs deze rivieren. Ook in grondwater bij winningen voor drinkwaterproductie komen glyfosaat en AMPA in normoverschrijdende concentraties voor. Glyfosaat is giftig voor de natuur en voor het leven in wateren en hoort derhalve niet thuis in de bronnen voor drinkwater.
Vewin ziet de resolutie van het Europees Parlement als een stap in de goede richting voor de bescherming van drinkwaterbronnen, maar de resolutie is niet bindend. Wel zet het Europees Parlement met de resolutie druk op het besluitvormingsproces van de EU-lidstaten over glyfosaat. De lidstaten stemden op 25 oktober over een voorstel van de Europese Commissie om de EU-licentie voor glyfosaat met tien jaar te verlengen, zij konden het toen echter niet eens worden. De Europese Commissie is vervolgens met het voorstel gekomen om glyfosaat nog vijf jaar toe te staan. De lidstaten zullen op 9 november over dit nieuwe voorstel stemmen.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht