Europees parlement wil verkoop en gebruik van glyfosaat beperken
Terug 13 april 2016

Europees parlement wil verkoop en gebruik van glyfosaat beperken

Het Europees Parlement heeft op woensdag 13 april een resolutie aangenomen waarin het aan de Europese Commissie en lidstaten vraagt de verkoop en het gebruik van glyfosaat te beperken of te verbieden voor niet-professionele gebruikers. Het parlement nam daarbij in overweging dat het middel in onder andere water, bodem, voedsel en het menselijk lichaam aangetroffen wordt. Daarnaast wordt de Commissie opgeroepen het gebruik niet goed te keuren in of in de buurt van parken en speeltuinen. De goedkeuring van glyfosaat mag wat betreft het parlement voor een periode van 7 jaar verlengd worden.

Betere waterkwaliteit door beperken gebruik glyfosaat

Vewin is verheugd met de stemming van het Europees Parlement en ziet dit als een ondersteuning en versterking van het Nederlandse beleid waar sinds eind maart het professioneel gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw is verboden. Voor overige terreinen gaat dat verbod eind 2017 in. Dit komt de waterkwaliteit ten goede, want gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de normoverschrijdingen. Vewin had, samen met de Unie van Waterschappen, de leden van het Europees parlement opgeroepen een korte verlengingstermijn van de goedkeuring en beperkter gebruik te steunen.

Verlenging van de goedkeuring van glyfosaat ingekort
De stemming ging oorspronkelijk over het verlengen van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat, waarvan de toelating dit jaar verloopt. De Europese Commissie had een verlenging voorgesteld van 15 jaar. Het Europees Parlement is daar dus niet mee akkoord gegaan en vraagt in de resolutie om een veel kortere goedkeuring, namelijk van 7 jaar. Eerder hadden verschillende lidstaten, waaronder Nederland, ook al hun bedenkingen laten doorschemeren bij de Commissie. Die zal een herzien voorstel voorleggen aan het Permanente Comité Gewasbescherming (SCoPAFF) in april of mei. De Commissie mag bij het opstellen van een uitvoeringsverordening de adviezen van de lidstaten en het Europees parlement wel naast zich neerleggen.

Tags by dit artikel
Delen via: