Europees verkiezingsdebat water: (kandidaat) Europarlementariërs in debat over water
22 mei 2024

Europees verkiezingsdebat water: (kandidaat) Europarlementariërs in debat over water

Op 21 mei vond in een tot de nok toe gevulde Nieuwspoort in Den Haag het Europese verkiezingsdebat Water plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Vewin. De aftrap van deze middag werd verzorgd door de voorzitters van Vewin en de Unie van Waterschappen; Pieter Litjens en Rogier van der Sande.
Litjens benadrukte tijdens deze bijeenkomst het belang van de Europese verkiezingen voor de drinkwatersector: 'Omdat water zich niets aantrekt van landsgrenzen vereisen veel vraagstukken een grensoverschrijdende, Europese samenwerking. Daarnaast is het belang van Europese wet- en regelgeving voor de drinkwatersector in de afgelopen jaren sterk toegenomen en dit zal in de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Kortom, de aankomende verkiezingen zijn, gezien de uitdagingen waarvoor we staan, belangrijker dan ooit'.

Water in Europa

Onder grote belangstelling discussieerden (kandidaat) Europarlementariërs over de urgente uitdagingen omtrent water in Europa. Aanwezig waren Jeannette Baljeu (VVD), Anne Cramer (SP), Raquel Garcia Hermida-van der Walle (D66), Leo van Gelder (CDA), Bert van der Woerd (CU), Frank Wassenberg (PvdD), Veerle Smit (Volt), Marius Troost (GroenLinks-PvdA), Henk Hazenoot (BBB), Adriana Hernandez (50PLUS) en Wil Steijling (NSC). Maarten Bouwhuis zorgde ervoor dat het debat in goede banen werd geleid.

Grensoverschrijdende waterverdelingsproblemen

De (kandidaat) Europarlementariërs lieten hun standpunten horen over drie stellingen. De eerste luidde: 'De Europese Commissie moet een grotere rol spelen in grensoverschrijdende waterverdelingsproblemen.' Hierbij kwam droogte ter sprake; vanwege problemen met waterkwantiteit is het van belang om in Europa goede afspraken met elkaar te maken. Er werd een Europese watercommissaris voorgesteld zodat er meer aandacht voor water zou kunnen komen. De deelnemers aan het debat stelden dat er ook geld nodig is voor de aandacht voor water; zou een Blue Deal daarin kunnen voorzien? Daarover waren de meningen verdeeld omdat geld vaak niet terechtkomt waar je het graag zou zien.

Bronaanpak of zuivering achteraf

De tweede stelling was: 'Watervervuiling door bijvoorbeeld medicijnresten en chemische stoffen zoals PFAS moeten aan de bron aangepakt worden in plaats van zuivering achteraf.' Meerdere sprekers gaven aan dat normen Europees geregeld moeten worden, omdat een gelijk speelveld van groot belang werd geacht. Het verbieden van stoffen moet op een haalbare manier gebeuren. Meerdere (kandidaat) Europarlementariërs benadrukten de logica en het belang van bronaanpak. Lozen van stoffen zou niet mogen wanneer het onbekend is of dit ongezond is voor de natuur of de mens en de vervuiler moet betalen. Er werd ook aandacht gevraagd voor innovaties; deze kunnen mogelijk een deel van de problemen oplossen. Tot slot werd aangegeven dat we in Europa moeten gaan voor het verbieden van PFAS.

Water is een topprioriteit

'Water als topprioriteit is goed voor de leefbaarheid en bedrijvigheid in Nederland.' Over deze derde en laatste stelling leken de vertegenwoordigers van de elf verschillende partijen het op het eerste gezicht behoorlijk eens te zijn. In de praktijk echter sneuvelen voorstellen die hier invulling aan moeten geven, zoals de Natuurherstelwet of het Europese Water Resilience Initiative

Afsluiting door voorzitters

Rogier van der Sande en Pieter Litjens kregen het laatste woord en sloten de middag af. Van der Sande was erg blij met het enthousiasme voor het belang van water van de elf aanwezige (kandidaat) Europarlementariërs. Litjens sloot zich hierbij aan en stelde nog dat er veel belangen gediend moeten worden. Hij sprak de hoop uit dat de kandidaten die straks gekozen worden in staat zijn om de druk van al die belangen te trotseren en water als topprioriteit te agenderen, 'voor onze kinderen en kleinkinderen'.

Videoverslag


Fotoverslag
Tags by dit artikel
Delen via: