Europese Commissie opgeroepen tot publicatie van het Water Resilience Initiative
Terug 19 maart 2024

Europese Commissie opgeroepen tot publicatie van het Water Resilience Initiative

Eind februari besloot de Europese Commissie het aangekondigde Water Resilience Initiative van de Europese agenda te halen. In reactie op deze recente mededeling van de Europese Commissie, hebben SGI Europe (Services of General Interest in Europe) en EurEau (Europese koepel voor drinkwater-, en afvalwaterzuivering) een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie gestuurd. Dat deden zij samen met een breed scala aan belanghebbenden uit de EU, waaronder vertegenwoordigers uit de water- en landbouwsector, maar ook uit het bedrijfsleven en de industrie.

In deze brief roepen zij de Europese Commissie op om op korte termijn het Water Resilience Initiative alsnog te publiceren als eerste stap naar een ambitieuze waterstrategie voor Europa. Het doel is waterweerbaarheid te prioriteren in het volgende Europese mandaat en zo voldoende water van de juiste kwaliteit op het juiste moment te waarborgen.
Vewin, als actief lid van deze Europese koepels, staat volledig achter het beroep dat gedaan wordt op de Europese Commissie om water hoger op de Europese politieke agenda te plaatsen.

Prioriteit voor waterbeheer

Het Water Resilience Initiative is van cruciaal belang om prioriteit te geven aan waterbeheer en veerkracht in Europa. Het initiatief zal helpen bij het ontwikkelen van een alomvattende en ambitieuze waterstrategie die rekening houdt met de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Door het verminderen van de impact van verontreinigende stoffen zoals PFAS, kan Europa een veerkrachtige en toekomstbestendige watervoorziening garanderen. Daarnaast is het belangrijk grensoverschrijdende samenwerking toekomstbestendig in te richten, zoals rondom het verdelen van water en het beheer van de grote Europese rivieren. Hierbij is het essentieel om (systeem)afhankelijkheden tussen lidstaten in kaart te brengen en in te zetten op kennisontwikkeling en -deling.

Samenwerking voor een sterke Europese waterstrategie

De oproep aan de Europese Commissie om het Water Resilience Initiative te publiceren is een gezamenlijk initiatief van verschillende belanghebbenden. Het betreft niet alleen de water- en maar ook andere betrokken partijen die zich bewust zijn van de urgentie om actie te ondernemen op het gebied van waterbeheer. Met samenwerken en een sterke Europese waterstrategie kunnen de uitdagingen op het gebied van water aangepakt worden en kan gezorgd worden voor een duurzame toekomst voor Europa.

Waterbeheer als prioriteit voor Europa

Het is essentieel dat waterbeheer en veerkracht hoog op de Europese politieke agenda staan. Met het Water Resilience Initiative kunnen de nodige maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de (drink)watervoorziening duurzaam, betrouwbaar en van hoge kwaliteit blijft. Vewin blijft zich inzetten voor deze zaak en zal blijven samenwerken met andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat waterbeheer een prioriteit blijft in Europa.

Lees de brief over het Water Resilience Initiative


Tags by dit artikel
Delen via: